023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Mensen met chronische pijnklachten kunnen bij ons revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma’s.

Er is meer aan de hand dan alleen de lichamelijke klacht als mensen pijn blijven houden en vaak zijn er andere factoren aanwezig die de klachten in stand houden. Als deze langdurige klachten iemand ernstig belemmeren bij de dagelijkse activiteiten is het volgen van een multidisciplinair revalidatieprogramma essentieel.

Chronische pijn
Als iemand pijn krijgt die niet overgaat, komen er onherroepelijk allerlei problemen bij. De psychosociale en maatschappelijke gevolgen daarvan worden nog steeds ernstig onderschat! Dagelijks pijn hebben heeft niet alleen invloed op het leven van de cliënt, maar ook op het leven van de directe omgeving.

Voor wie 
De programma’s zijn geschikt voor mensen met:
• chronische klachten van het bewegingsapparaat /schouder, rug, nek, bekken etc.
• chronische klachten / reuma, fibromyalgie
• onbegrepen klachten / rsi/ klachten arm, nek, schouder, whiplash en andere vermoeidheidssyndromen.

Doel
Door beter te leren omgaan met de problemen kan de cliënt de kwaliteit van zijn/haar leven verbeteren en optimaal deelnemen aan de maatschappij. Vier zaken zijn hierin essentieel:

1. Het verbeteren van de conditie, spierkracht of het verbeteren van de beweeglijkheid van een gewricht.
2. dagelijkse activiteiten goed en effectief uit te voeren.
3. begrijpen waar de pijn vandaan komt en hoe de cliënt ermee om kan gaan.
4. de activiteiten op een andere en slimmere manier doen

Inhoud 
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

• intake
• fysieke training
• training dagelijks leven
• psychologische begeleiding
• coördinatie tussen verschillende disciplines
• nazorg

Wilt u meer informatie voor u of voor een ander stuur dan een e-mail naar maaike.verstraten@nieuwgroenendaal.nl of roy.jansen@nieuwgroenendaal.nl en bel naar 023-5230806.