023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Duurzame inzetbaarheid; een breed en soms lastig begrip. Toch hebben veel bedrijven en instellingen dagelijks te maken met concrete vraagstukken of problemen op dit gebied. Want hoe zorg je ervoor dat medewerkers zowel fysiek als mentaal geschikt blijven voor hun functie en dat ze gemotiveerd zijn én blijven? Zeker gezien de vergrijzing en hiermee een ouder wordend personeelsbestand is het zaak dit in kaart te brengen en waar nodig actie te ondernemen. Gelukkig ziet ook de overheid de noodzaak hiervan in en verstrekt zij onder de noemer Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014-2020) subsidie op activiteiten om werknemers nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk te kunnen houden.

ESF-subsidie: Hoe en wat?

Deze ronde ESF-subsidie (ESF 2014-2020) is gericht op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Werknemers zijn duurzaam inzetbaar wanneer zij gemotiveerd, gezond, competent en productief aan het werk kunnen gaan, nu en in de toekomst. De subsidie kan worden gebruikt voor het inwinnen van extern advies over de volgende thema’s of voor de volgende activiteiten:

• Bedrijfs- of organisatiescan
• Periodiek onderzoek
• Gezond en veilig werken
• Leercultuur voor werknemers
• Aanpassen organisatie van werkzaamheden
• Interne en externe mobiliteit
• Flexibele werkcultuur
• Arbeidstijdenmanagement

Nieuw GROENENDAAL heeft in dit kader bij koffiezetapparaat producent Bravilor Bonamat het gehele productie team van 100 mensen preventief medisch onderzocht en daarna interventies gepleegd en advies gegeven. Bent u geïnteresseerd in deze regeling dan kunt u contact opnemen met Evelien Kremer of Roy Jansen. Evelien.kremer@nieuwgroenendaal.nl of roy.jansen@nieuwgroenendaal.nl