023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Iedere drie jaar kunnen de medewerkers van Croon Elektrotechniek vrijwillig deelnemen aan een Health Check. Met de basis Health Check, waarin niet alleen de BMI, maar bijvoorbeeld ook het cholesterol en het vetpercentage wordt gemeten, ontstaat een compleet beeld.

Hiermee krijg je een goede blauwdruk van hoe je er als bedrijf op het gebied van gezondheid voorstaat. Waar liggen de risico’s op het gebied van leefstijl en wat kunnen we verwachten in de toekomst.

De reacties en ervaringen van de deelnemers zijn overwegend positief. Je krijgt een soort APK van je gezondheid en dat wordt door veel medewerkers als zinvol ervaren, het voegt echt iets toe. Aansluitend op de Health Check en het invullen van de vragenlijsten van Preventned, volgt een persoonlijk gesprek. Een informatief, stimulerend en motiverend gesprek. Er wordt besproken wat het effect van je leefstijl en voeding is op je gezondheid en waar je dit kunt aanpassen. Ook is een aantal medewerkers doorverwezen naar de huisarts.

Van verzuim naar activering

Croon Elektrotechniek is van een verzuimbeleid overgegaan op een activeringsbeleid. Het gaat niet per se om details en aantallen, maar vooral over bewustwording. Het is belangrijk dat je je als werknemer realiseert dat je zelf verantwoordelijkheid draagt voor je inzetbaarheid. Gezondheid en manier van leven spelen hierbij een grote rol. Wanneer je weet hoe je er op dat gebied voorstaat, kun je daar je voordeel mee doen. Naast de Health Checks biedt Croon onder meer bedrijfsfitness en interventies aan bij uitval van werknemers. Deze interventies worden ook preventief ingezet. We moeten steeds langer doorwerken, dus moeten we voorwaarden en omstandigheden creëren om ervoor te zorgen dat dat op een prettige manier gebeurt en past bij de levensfase waarin je zit. Door risico’s in een vroegtijdig stadium op te sporen, kunnen ze zoveel mogelijk beperkt worden. Het kost natuurlijk tijd om zo’n proces door te voeren binnen een organisatie, maar het is leuk te zien dat het positief wordt opgepakt. Heeft u interesse in wat Health Checks voor uw onderneming kunnen betekenen? Neemt u dan contact op met Evelien Kremer op evelien.kremer@nieuwgroenendaal.nl