023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

De afgelopen weken hebben wij een leefstijl enquête gehouden onder 125 leden van Nieuw Groenendaal. Wij hebben onderzocht hoe gezond de gemiddelde Nieuw Groenendaler is op basis van de huidige geldende gezondheidsnormen. Vragen werden gesteld aan de hand van de vijf BRAVO factoren; beweging, roken, alcohol, voeding en ontspanning.

NNGB (Nederlandse Norm Gezond Bewegen)

Als eerste is er gekeken naar of er werd voldaan aan de NNGB (Nederlandse Norm Gezond Bewegen) en de Fit norm. Als we het hebben over de NNGB wordt er verwacht dat men elke dag minimaal 30 minuten matig intensief beweegt. Bij de Fit norm is het de bedoeling dat er minimaal drie keer per week intensief bewogen wordt. Uit de resultaten van de enquête is gebleken dat 94,4 % voldoet aan de NNGB-norm en 66,4% voldoet aan de Fit norm. Beide uitkomsten liggen ver boven het landelijke gemiddelde, volgens het onderzoek van het CBS voldeed 55% aan de NNGB en 20% aan de Fit norm (Volksgezondheidenzorg,2015).

 Roken en alcohol gebruik

Naast bewegen is er ook gekeken naar het roken en alcohol gebruik. Slecht 6,4% gaf aan te roken, wat wij natuurlijk graag zien. Echter was het moeilijker om de glaasjes wijn en bier links te laten liggen. Van de 125 ondervraagden drinkt 42,4% minimaal twee a drie per week en valt 20,8% onder de categorie “zware drinkers”. Dit is dus een punt waar veel gezondheidswinst valt te behalen. Door de alcohol inname te verminderen wordt de kans om maag en/of darmziektes te krijgen verkleind.

Voeding

Voeding is natuurlijk een belangrijk onderdeel van gezondheid. Eet je wel genoeg groente en fruit? Snoep je veel? En hoe gezond vind je zelf dat je eet?. Om te beginnen hebben we gekeken naar of iedereen wel netjes zijn dagelijkse hoeveelheden groente en fruit binnen krijgt (250 gram groente en fruit). 70,4% van de ondervraagden heeft aangegeven per dag 250 gram groente te eten. Fruit was iets minder populair, daar gaf 63,2% aan elke dag 200 gram fruit te eten. Er is wel rekening gehouden met een verkeerde inschatting van hoeveelheden, want inschatten kan erg moeilijk zijn! Uit de resultaten kunnen wij wel concluderen dat het gemiddelde van de Nieuw Groenendaal erg hoog is t.o.v. het landelijke gemiddelde. Het landelijke gemiddelde laat zien dat 5% voldoet aan de groente norm en 5-10% aan de fruit norm (Volksgezondheid, 2010). En dit mogen we wel als een pluspunt voor de gezondheid zien.

Zoete tussendoortjes

Toch heeft bijna de helft van de ondervraagden een zwakte voor die o zo lekker zoete tussendoortjes. 46% liet weten regelmatig zoete tussendoortjes te eten. Deze tussendoortjes bevatten vaak veel suikers, een te veel suikers kan risico’s met zich meebrengen. Het vergroot het risico op Diabetes type 2, het heeft een negatief effect op het gebit ect. Maar ook psychologisch heeft het effect op het lichaam. Suiker zorgt voor een afgifte van dopamine (beloningshormoon), die er weer voor zorgt dat het beloningssysteem wordt geactiveerd. Hierdoor krijgt men een prettig gevoel en wordt er onbewust gestimuleerd om nog meer suikers te eten. Dus kies eerder voor een gezonde snack dan voor die lekkere zoete trek!

Ontspanning

En als laatste ontspanning. Voor ontspanning en slaap zijn er geen normen opgesteld door de Nederlandse overheid. Dit komt simpel weg doordat iedereen verschillende behoeftes wat betreft ontspanning. De ene persoon zal zich helemaal fit voelen bij 4 uur slapen en de andere heeft minimaal 8 uur nodig. Er is wel een aanbeveling die adviseert tussen de 6 en de 8 uur te slapen. Als wij naar de gegeven antwoorden kijken liet 12% weten meer of minder nodig te hebben.

test

test2