023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Onze afdeling Arbeid en Gezondheid verzorgt veel PMO’s oftewel het preventief medisch onderzoek. Het PMO bewaakt en verbetert het functioneren en de inzetbaarheid van uw medewerkers. Het is het startpunt van uw gezondheidsbeleid. Het PMO geeft een beeld van de gezondheid van uw medewerker. Een evenwichtige gezondheid is voor de medewerker zelf, maar ook voor zijn werkvermogen van groot belang. Door het opmerken van mogelijke ‘knelpunten’ kan gericht gewerkt worden aan het verbeteren van het werkvermogen en de inzetbaarheid. Er kan door enkele aanpassingen, in bijvoorbeeld de leefstijl, verbetering ontstaan in de vitaliteit. Dit kan bijdragen aan een actiever, uitdagender en productiever leven zowel binnen het werk als in de privé sfeer.

Belangrijk om te weten over het PMO:

• De check is preventief van aard.

• Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie.

• De privacy is gewaarborgd, de werkgever krijgt geen individuele gegevens of uitslagen te zien.

• Uw bedrijf krijgt wel inzage in de totaalcijfers (bedrijfsbreed).

• Het opvolgen van dit advies is de eigen keuze  van de medewerker, maar wordt wel aangeraden.

• De werkgever krijgt niet te horen wie welk advies heeft gekregen.

• Het volgen van een bepaald voorgesteld programma kan de leefstijl en levensverwachting positief beïnvloeden.

• Een gezond lijf werkt effectief zowel op het werk als in privé.

• In het eindadviesgesprek wat elke werknemer krijgt wordt er een advies gegeven over hoe men zijn gezondheid kan verbeteren.

• Deelname is op vrijwillige basis.

Het Preventief Medisch Onderzoek bestaat uit:

• Diverse online vragenlijsten onder andere gericht op de leefstijl en het werkvermogen.

• Diverse fysieke metingen zoals:

– lengte, gewicht, BMI

– vetpercentage

– longfunctie

• Eindadviesgesprek

Eindadviesgesprek

Dit is een individueel gesprek wat gevoerd wordt op basis van alle uitslagen. In dit gesprek wordt gericht persoonlijk advies gegeven en gekeken of er een interventie nodig en gewenst is om de gezondheid te optimaliseren. Wij kunnen uw medewerkers actief ondersteunen in het doorbreken van hun leefgewoontes op het werk en privé en omzetten in een gezonde leefstijl die bijdraagt aan een actiever, uitdagender en productiever leven. Wij bieden het PMO als maatwerk aan. Gebaseerd op uw Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en bedrijfscultuur. Wij kunnen ook zelfs nog een stap verder gaan. Wij kunnen de resultaten die uit het PMO naar voren komen voor u om zetten in handvatten voor een productiever beleid