023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Het Keurmerk Fitness stelt vast of een sport-, beweging-, fitness- of wellnesscentrum voldoet aan kwaliteitseisen die aan professionele bedrijven in deze branche gesteld mogen worden. Nieuw GROENENDAAL heeft wederom de toetst met succes gehaald.

Toezichthouder is de stichting Landelijke ErkenningsRegeling Fitness (LERF). Een onafhankelijke, door de brancheorganisatie Fit!vak i.s.m. het NOC*NSF en de ministeries van EZ en VWS in het leven geroepen stichting, die bestaat uit vertegenwoordigers van eigenaren van sport,- beweging-, fitness- en wellnesscentra, opleidingscentra, werknemersorganisatie en de brancheorganisatie. Naast het toetsen van kwaliteitseisen worden centra ook gestimuleerd tot verdere groei en implementatie van kwaliteitssystemen.