023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Longfysiotherapie kan breder worden ingezet dan alleen bij longaandoeningen. Een voorbeeld waarbij kennis en expertise op het gebied van ventilatie ingezet kan worden zijn spieraandoeningen, zoals MS of Myotone Dystonie. 

Daarbij gaat het er namelijk niet om dat de longen aangedaan zijn, maar dat de spierziekte secundair de ventilatie ‘aantast’. Daarbij spelen er twee zeer belangrijke problemen, die op termijn kunnen optreden en verergeren.

Verminderde ventilatie waardoor er problemen optreden met inspanning, zoals bijvoorbeeld een versterkte kortademigheid die niet in verhouding staat met de geleverde inspanning. Gevolg hiervan kan zijn: angst en/of tegenzin om te bewegen, waardoor men in een vicieuze cirkel terecht komt van conditieverlies en verhoogde kortademigheid.

Verminderde sputumklaring (ophoesten van slijm) waarbij men door spierzwakte niet in staat is om na verslikking (aspiratie) het voedsel of drinken op te hoesten. Dit is een groot risico voor het krijgen van een longontsteking. Longontstekingen is een van de meest voorkomende doodsoorzaken in een later stadium van een spierziekte.

Kortom, wees alert als er sprake is van kortademigheid en hoesten/slikklachten. Alexander de Tempe is onze longfysiotherapeut. U kunt hem altijd raadplegen, persoonlijk of via mail, om zo tot een optimale behandeling te komen. Alexander.detempe@nieuwgroenendaal.nl