023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Door de grote aantallen van artrose is er de laatste jaren veel aandacht voor het ontstaan ervan. Er is redelijk veel bewijs dat obesitas een van de risicofactoren is voor de start en de progressie van artrose in de knie en andere gewrichten. De hand is een van de gewrichten waar artrose voorkomt in veel verschillende vormen.

Het ontstaan ervan wordt nog niet goed begrepen. Er zijn veel componenten die een rol spelen bij het ontstaan van handartrose. Zo spelen leeftijd en geslacht mee, maar ook hormonale en metabole factoren hebben invloed, evenals blootstellingen aan andere factoren, zoals zware belasting van de handen.

Epidemiologisch onderzoek geeft aanwijzingen dat er een link is tussen handartrose en obesitas, maar die link is qua belasting moeilijk te verklaren. Het lijkt er op dat er een systemische factor aanwezig is en dat niet alleen een toegenomen mechanische belasting door overgewicht een oorzaak is.

Conclusie

Uit de onderzoeken werd een klein maar significant effect gevonden van obesitas op het risico op het ontwikkelen van artrose van de hand. Bij een stijging van het BMI met 5 punten neemt het risico op handartrose met 6% toe. Dit effect is veel kleiner dan bij knie-artrose met 33%. Het mechanisme achter de link tussen obesitas en artrose aan de hand is complex. Bij knie-artrose is er ook sprake van een te zware belasting van het gewricht, wat de relatie voor een groot deel kan verklaren. Bij handartrose is dit niet het geval. Waarschijnlijk spelen ook ontstekingsfactoren een rol. Bij mensen met handartrose lijkt het geïndiceerd om ook een focus te leggen op het verliezen van gewicht.