023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Shock Wave is een therapie die bij ons vaak met succes wordt toegepast bij verschillende peesaandoeningen. Het gebruik van Shock Wave is opvallend beter onderzocht dan andere behandelvormen. Hier een korte uitleg over het ontstaan en werking van Shock Wave.

Shock Wave therapie wordt gegeven met behulp van akoestische drukgolven(shockwaves) die worden gekenmerkt door een aantal specifieke eigenschappen. Zo is de penetratiediepte in het lichaam van deze golven relatief hoog, evenals de hoeveelheid energie die een golf met zich mee draagt. Dit maakt dat met shockwave therapie een behandeling op hoge intensiteit voor een breed scala aan (musculoskeletale) aandoeningen gegeven kan worden. Nadat de techniek in de jaren ’80 voor het eerst succesvol werd toegepast in niersteenvergruizers was de overstap naar musculoskeletale indicaties zoals peesverkalkingen snel gemaakt.

Fundamenteel onderzoek

De periode hierna kan worden gezien als de start van evidence-based shockwave therapie en heeft de behandelvorm gebracht waar het vandaag staat: een goed onderbouwde en effectieve interventie. Er werd gestart met fundamenteel onderzoek (dierexperimenteel onderzoek, cel-onderzoek, histopathologisch onderzoek e.d.) waaruit bleek dat shockwave therapie meer kan dan alleen peesverkalkingen en nierstenen afbreken, mits het op een andere manier (met andere behandelinstellingen) wordt toegepast. Recent zijn de bevindingen van deze onderzoeken onder andere samengevat door Wang: behandeling van peesweefsel middels shockwave therapie resulteert in een verhoogde celstofwisseling en activiteit, meer groeifactoren in het weefsel en toegenomen doorbloeding, mits de juiste behandelinstellingen worden gebruikt. Shockwave therapie blijkt dus een regeneratief effect op (tendinopatisch) peesweefsel te hebben. Wil je weten of ShockWave iets is voor jou klacht? Vraag advies bij onze fysiotherapeuten.