023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Chronisch ziek zijn brengt helaas beperkingen met zich mee. Bewegen kan dit inperken en zelfs de gezondheid en zelfredzaamheid vergroten. Het Kenniscentrum Sport heeft samen met het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg onderzoek gedaan naar het beweeggedrag, de motivaties en de belemmeringen van 334 oud-leden, gemiddeld 68 jaar oud, van het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten.

Uit het onderzoek blijkt dat maar de helft van deze mensen voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Naar aanleiding hiervan kijk het kenniscentrum naar mogelijkheden voor sportaanbieders, zorgverleners en gemeenten om deze groep beter te faciliteren en dus te stimuleren om meer te bewegen.

Voldoende bewegen zorgt voor een betere lichamelijke gezondheid, een betere kwaliteit van leven. Maar ook voor meer mogelijkheden tot maatschappelijke betrokkenheid en meer zelfredzaamheid waardoor mensen makkelijker zonder ondersteuning thuis kunnen blijven wonen. Een verrassend groot deel van de ondervraagde mensen met een chronische aandoeningen, namelijk 60%, is het hiermee eens. Naast fysieke voordelen geven zij aan dat gezelligheid, plezier en ontspanning ook belangrijke redenen zijn om meer in beweging te komen. Maar de gemotiveerde groep ervaart helaas opvallend veel problemen. Gebrek aan energie, of de gedachte dat ze het bewegen niet vol kunnen houden, speelt hen parten. Maar ook pijn en angst. Hieronder vallen verschillende soorten angsten zoals veiligheid van beweeg- en/of sportvoorzieningen, angst voor verergering van klachten, pijn of angst om pijn te krijgen, angst voor blessures of angst om te vallen.

Bron: Fit!Vak Magazine