023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Een ondernemer loopt ondernemingsrisico’s. Maar wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel? Dan staat de productie stil, of u moet ‘t met een persoon minder doen. Daar komen nog de reparaties en ziektekosten bij. Kortom, behoorlijke risico’s.

Met een RI&E zet u deze risico’s op een rij en kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. En dus ook het financiële risico. Onderstaand filmpje legt kort en helder uit wat de RI&E inhoudt. Klik op het plaatje om het filmpje te starten.

RI&E verplicht voor uw bedrijf?

De RI&E is volgens de Arbowet verplicht voor vrijwel alle ondernemers met personeel. Inspectie SZW controleert hier op. Controleer hier of u ook RI&E plichtig bent. De RI&E vormt ook de basis voor de BHV-invulling. In de RI&E worden de brand- en ongevalsrisico’s geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt het aantal, de opleiding en uitrusting van BHV’ers vastgesteld.

Aan de slag met de RI&E

Wilt u weten hoe u in 6 stappen zowel de RI&E als de BHV op orde krijgt? Het handige 6-stappenplan van RI&E naar BHV helpt u op weg. Heeft u vragen over de RI&E of wilt u hulp bij het maken van uw RI&E. Onze afdeling Arbeid & Gezondheid kan u helpen met het opstellen van de RI&E. Bel voor meer informatie met Roy Jansen: 023-5280806 / 06 53383587 / roy.jansen@nieuwgroenendaal.nl.