023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Onze afdeling Arbeid&Gezondheid werkt met geprotocolleerd gedragsmatig fysieke trainingsprogramma’s voor zowel kort – als langdurig verzuim.

Voor de medewerkers die door acute of subacute klachten een verhoogd risico lopen op langdurig verzuim hebben wij een kort trainingsprogramma. Wij stemmen instructies en trainingen af op klachten en situatie. Het maatwerkprogramma duurt 6 weken. De medewerker krijgt 4 instructies en 8 trainingen van een arbeidsfysiotherapeut. De werkgever of leidinggevende krijgt een eindevaluatie en verslag.

Langdurig verzuim

Voor langdurig verzuim hebben wij een cognitief gedrag georiënteerd trainingsprogramma van 12 weken. De medewerker traint 2 tot 3 maal per week onder begeleiding van een arbeidsfysiotherapeut. Halverwege vindt een tussenevaluatie en een fitheidstest plaats. Aan het eind wordt opnieuw geëvalueerd en krijgt de werkgever of leidinggevende een verslag. Na 3 en 6 maanden is er een folluw-up.

Elk trainingsprogramma begint met een intakegesprek. De fysiotherapeut arbeid & gezondheid inventariseert de fysieke en mentale belasting in relatie tot de werkzaamheden. Aan de hand daarvan wordt een re-integratieprognose en werkhervattingsschema gemaakt. Voor de werkhervatting werken wij met speciale modules.

Wij verzorgen de re-integratie van medewerkers met:
– nekklachten, schouderklachten en armklachten
– rugklachten
– RSI
– bekkenklachten
– knieklachten
– chronische pijnsyndromen en aandoeningen
– herstel na ziekte of zware operatie.
– Burn-out

Meer informatie?
Neem dan contact op met onze Adviseur Arbeid & Gezondheid, Roy Jansen, tel. 023 – 528 0806.roy.jansen@nieuwgroenendaal.nl

[kkstarratings]