023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Zakelijke leiders pleiten voor vitale bedrijfsvoering

91 procent van de managers, senior medewerkers en leidinggevenden vindt dat vitaliteit een onderdeel hoort te zijn van het bedrijfsbeleid. Een grote meerderheid geeft aan dat vitale organisaties beter presteren dan organisaties die geen aandacht schenken aan vitaliteit.

Als hoofdmotivatie hiervoor noemt 72 procent van de respondenten veelal dat vitale mensen een bedrijf beter maken. Ruim driekwart van respondenten is van mening dat vitale organisaties tevredener klanten hebben. Een vitale leider boekt ook betere resultaten en creëert een sfeer van vertrouwen volgens een ruime meerderheid van 89 procent.

Dit blijkt uit de resultaten van het Vitaliteitsonderzoek van de Baak onder 194 leiders.

De stelling dat vitaliteit alleen maar associaties met sport oproept blijkt niet te kloppen: slechts een kleine minderheid is het eens dat een vitale leider medewerkers aanmoedigt om te sporten (45 procent) en om gezonder te eten (38 procent).

Volgens de respondenten kun je zelf een vitaal persoon worden door te streven naar balans tussen lichaam en geest (69 procent), door te blijven leren (49 procent) en door goede relaties met de mensen om je heen (49 procent).

Volgens de respondenten is een vitale leider iemand die in de eerste plaats inspireert (95 procent) en luistert naar zijn/haar medewerkers (93 procent). Daarnaast stimuleert de vitale leider de onderlinge samenwerking (90 procent).

Aandacht voor vitaliteit is er vooral binnen grote organisaties vanaf 500 medewerkers. Bij 18 procent is dit er nog niet, maar zijn er initiatieven. Een minderheid van 13 procent geeft aan dat er geen aandacht is voor vitaliteit maar dat men dit graag op de (directie)agenda wil krijgen bij de eigen organisatie. Wilt u ook een vitale organisatie neem dan contact op met onze bedrijfsfysiotherapeut roy.jansen@nieuwgroenendaal.nl, of bel met 023 5280806

Bron: De Baak