023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Indien u klachten heeft aan het bewegingsapparaat kunnen deze  klachten het gevolg zijn van verminderde bewegelijkheid van de gewrichten, de banden en de spieren. De Marsman- methode is gericht op individuele voorkeursmobiliteit. De voorkeursmobiliteit is zeer persoonlijk en kenmerkt al uw bewegingen in het dagelijkse leven.

Voorbeelden hiervan zijn: het rechts- of links handig/ benig  zijn. De een zal bij zitten liever het rechterbeen over het linker been doen de ander omgekeerd, de een springt met het rechterbeen als afzetbeen over een slootje de ander links, de ene voetballer staat liever linksvoor de andere rechtsbuiten.

Een Marsman therapeut is erop getraind uw voorkeursmobiliteit vast te stellen door middel van specifiek onderzoek. Daarnaast voert hij/zij ook het gebruikelijke algemene onderzoek van het bewegingsapparaat uit. Hiermee wordt vaak direct een goed inzicht gekregen in de ontstaanswijze van het klachtenpatroon en daarmee ook het oplossen hiervan.

De benadering van manuele therapie volgens methode Marsman  wordt gebruikt in de revalidatie door toegepaste oefentherapie en kan ook sporttechnisch worden toegepast.

Meestal worden bij de behandeling passieve mobilisaties toegepast. Daarbij tracht de therapeut voorzichtig de bewegelijkheid in de gewrichten te vergroten. Hij houdt daarbij rekening met uw klachten, uw beperkingen en uw voorkeursmobiliteit.

Door de behandelingen zullen de bewegingsfuncties direct verbeteren. Meestal gaat dit direct gepaard met een vermindering van de klachten. Over het algemeen zijn er 3 tot 5 behandelingen nodig om het gewenste effect te bereiken. Naast houding  en bewegingsadviezen kan er ook een individueel ergonomisch advies ten aanzien van uw werkplekopstelling  worden gegeven.

Binnen Nieuw Groenendaal is Ron Kerkhof ron.kerkhof@nieuwgroenendaal.nl werkzaam als Marsmandeskundige en fysiotherapeut.