Kinderfysiotherapie Nieuw Groenendaal

Je bent hier: Home Fysiotherapie / kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie bij Nieuw Groenendaal is een praktijk in Heemstede voor kinderen van 0 tot 16 jaar met een achterstand/vertraging in hun motorische ontwikkeling. Dit kan tot problemen in hun bewegingsvaardigheden leiden.

Waaronder:
– het niet goed kunnen meekomen op het gebied van sport en gym.
– geen zin hebben in sport en veel achter de computer zitten.
– slechte houding / gamerug
– fijne motoriekproblemen / slecht schrijven
– veel sportblessures

Waarom Kinderfysiotherapie bij Nieuw Groenendaal

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun motoriek en zintuigen. Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings-en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaringen. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen.

Omdat bij elke leeftijd bepaalde vaardigheden horen is vast te stellen of de ontwikkeling van een kind normaal, vertraagd of afwijkend is. Als motorische problemen het kind belemmeren in zijn ontwikkeling is kinderfysiotherapie geïndiceerd.

Voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening hebben we een fitkids programma. De kinderen trainen en bewegen gedurende drie maanden tot een half jaar onder begeleiding van onze kinderfysiotherapeuten Peggy en Liesbeth. Kinderfysiotherapie wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar ook het fitkids programma.

Fysiotherapie kinderen 0-2 jaar

Vroegdiagnostiek, waarbij sterke voorkeurshoudingen, gepaard gaande met afplatting van het hoofd, een asymmetrische ontwikkeling, een ontwikkelingsachterstand of aangeboren afwijkingen aan het licht kunnen komen. Hoofdmetingen om de mate van afplatting te meten. Houding en hanteringsadviezen aan de ouders/verzorgers om deze hardnekkige voorkeurshouding te verbeteren.

Dit gebeurt in de praktijk of bij het kind thuis. Bij kinderen vanaf 2 jaar vindt de behandeling plaats in de praktijk, kinderdagverblijf of op school.

Fysiotherapie kinderen 2-4 jaar

Vertraging/achterstand in hun motoriek (lage spiertonus en/of kracht)
Denk hierbij aan:
– moeite hebben met rennen/houterig
– niet kunnen springen
– veel vallen
– tenen lopen
– bewegingsangst

 

Fysiotherapie kinderen vanaf 4 jaar

Houterige onhandige motoriek, veel struikelen, traagheid in bewegen, slappe lichaamshouding, niet stil kunnen zitten. slechte concentratie, slechte schrijfmotoriek, geen bal kunnen vangen en gooien, slecht evenwicht, niet kunnen fietsen niet willen gymmen en sporten.

Wat doet de Kinderfysiotherapeut?

Wanneer een kind bij de kinderfysiotherapeut komt gaat deze het kind observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden en het motorisch niveau te krijgen. Wij kijken of er sprake is van een motorische achterstand, een afwijkende motoriek of dat het een normale variatie in de gezonde ontwikkeling is. Ook komen in onze praktijk veel kinderen met sportblessures. Deze zijn meestal groeigerelateerd in combinatie met een hoge intensieve sportbelasting.

De blessures die vaak voorkomen zijn:

– achillespeesklachten
– knieklachten
– bovenbeen/liesklachten
– schouderklachten

Wij testen de motorische fitheid en de conditie van het kind.

Testen

Er wordt gebruikt gemaakt van gestandaardiseerde motoriek testen en observatie/vragenlijsten. Afhankelijk van de resultaten stelt de kinderfysiotherapeut een behandelplan op en bespreekt dit met de ouder/verzorger/leerkracht. De behandeling zal gericht zijn op het stimuleren van de motorische en zintuigelijke ontwikkeling van het kind. Kindgericht oefenmateriaal kan het plezier in bewegen vergroten en specifieke functies uitlokken.

Verwijzing Kinderfysiotherapie

U kunt zonder verwijzing bij ons terecht en kinderfysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Ouders/verzorgers/jeugdartsen/trainers en leerkrachten hebben een belangrijke signalerende taak.

 

mail:
liesbeth.dewit@nieuwgroenendaal.nl
peggy.marees@nieuwgroenendaal.nl

Voor verdere info kunt u bellen naar Nieuw Groenendaal of naar de facebook pagina gaan van Nieuw Groenendaal.

Tot in onze praktijk.

Liesbeth en Peggy

Meer informatie over kinderfysiotherapie

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam

Partners

Wij zijn o.a. aangesloten bij: