Kinderfysiotherapie

Je bent hier: Home Fysiotherapie / kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie Heemstede bij Nieuw Groenendaal is de praktijk in de omgeving voor kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling, problemen met hun bewegingsvaardigheden, slechte schrijfmotoriek en houdingsproblemen.

Wij werken samen met FitKids, FitKids is een fitness- en oefenprogramma opgezet door Stichting FitKids voor kinderen van zes tot achttien jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. De kinderen trainen en bewegen gedurende een half jaar tot een jaar onder begeleiding van onze kinderfysiotherapeut.

Onze geregistreerde kinderfysiotherapeuten Birgitte, Liesbeth & Peggy behandelen kinderen tot 16 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of problemen met hun bewegingsvaardigheden. Ouders, verzorgers en/of leerkrachten hebben een belangrijke signalerende taak. Na screening wordt een behandelplan opgesteld of doorverwezen naar de huisarts. Kinderfysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar. De Kinderfysiotherapeut is direct toegankelijk. Er is geen verwijzing nodig voor vergoeding.

Waarom kinderfysiotherapie bij Nieuw GROENENDAAL?

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun motoriek en zintuigen. Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaringen. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Omdat bij elke leeftijd bepaalde vaardigheden horen, is vast te stellen of de ontwikkeling van een kind normaal, vertraagd of afwijkend is. Als motorische problemen het kind belemmeren in zijn ontwikkeling is kinderfysiotherapie geïndiceerd.

Fysiotherapie jonge kinderen 0-4 jaar

Hierbij valt te denken aan: Bij het zeer jonge kind 0-4 jr.: passiviteit, lage spiertonus en/of kracht, traagheid, overstrekken, sterke voorkeurshouding, asymmetrisch bewegen, niet op de buik willen liggen, moeite met houdingsveranderingen, veel huilen.

Fysiotherapie kinderen vanaf 4 jaar

Bij het schoolkind vanaf 4 jr.: houterige onhandige motoriek, veel struikelen, traagheid in bewegen, slechte / slappe lichaamshouding, niet stil kunnen zitten, slechte concentratie, slecht schrijfmotoriek, geen tempo, veel bij bewegingen, geen bal kunnen vangen, slecht evenwicht, niet mee kunnen komen tijdens de gymles.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut richt zich op kinderen van 0-18 jaar. Wanneer een kind is doorverwezen naar een kinderfysiotherapeut, gaat deze het kind observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden en het motorisch niveau te krijgen. Wij kijken of er sprake is van een motorische achterstand, een afwijkende motoriek of dat het een gezonde variatie in de normale ontwikkeling is.

Testen

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde tests en observatielijsten. Afhankelijk van de resultaten stelt de kinderfysiotherapeut een behandelplan op en volgt er rapportage. De behandeling zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. Kindgericht oefenmateriaal kan het plezier in bewegen vergroten en specifieke functies uitlokken. Ook doen wij veel aan vroegdiagnostiek bij zuigelingen, waarbij voorkeurshoudingen, asymmetrische ontwikkeling, ontwikkelingsachterstand of aangeboren afwijkingen aan het licht kunnen komen.

Fysiotherapie bij zuigelingen

Ook doen wij veel aan vroegdiagnostiek bij zuigelingen, waarbij voorkeurshoudingen, een asymmetrische ontwikkeling, een ontwikkelingsachterstand of een aangeboren afwijkingen aan het licht kunnen komen. Bij zuigelingen zal de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders bestaan. Dit gebeurt in de praktijk of bij het kind thuis. Bij kinderen vanaf 2 jaar vindt de behandeling plaats in de praktijk, kinderdagverblijf of op school.

Verwijzing Kinderfysiotherapie Heemstede

Ouders / verzorgers, CB-artsen, jeugdartsen en docenten hebben een belangrijke signalerende taak. Via de huisarts of een specialist kan het kind naar een kinderfysiotherapeut verwezen worden. Kinderfysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar, mits het als kinderfysiotherapie is aangevraagd door de verwijzer en de behandeling gegeven wordt door een geregistreerd kinderfysiotherapeut.

Meer informatie over kinderfysiotherapie

aanmelden

Het laatste nieuws volgen? Meld u hieronder aan voor onze nieuwsbrief.

Partners

Wij zijn o.a. aangesloten bij: