Klachtenregeling

Klanten en patiënten kunnen een Wat kan beterformulier invullen. Deze wordt verwerkt door het kwaliteitsteam in het verbeterregister en wordt teruggekoppeld met de klant/patiënt.

Mocht een cliënt een klacht hebben kunnen zij dit per mail naar de  locatiemanager hans.vanderhulst@nieuwgroenendaal.nl sturen.

Hans bespreekt de klacht binnen het kwaliteitsoverleg en neemt de passende stappen (denk aan een gesprek met cliënt en/of therapeut). Indien het niet via deze weg op te lossen is, verwijst Hans de cliënt naar Klachtenregeling – Keurmerk Fysiotherapie . Deze link staat tevens op de website van Nieuw Groenendaal vermeld.

 

Partners

Wij zijn o.a. aangesloten bij: