Algemene voorwaarden
Nieuw GROENENDAAL

1. Lidmaatschap

Lidmaatschappen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Het is niet toegestaan uw Technogym Wellness Key aan derden ter beschikking te stellen.

2. Tarieven

Bij Nieuw GROENENDAAL gelden de tarieven zoals deze vermeld zijn op de prijslijst. Nieuw GROENENDAAL houdt zich het recht voor prijzen te wijzigen. U wordt hierover vooraf geïnformeerd.

3. Automatische incasso

De bedragen die u aan Nieuw GROENENDAAL verschuldigd bent worden automatisch afgeschreven van de door u opgegeven bankrekening. U dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling. Wanneer de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig aan Nieuw GROENENDAAL zijn voldaan (lees: zijn bijgeschreven op onze bankrekening), zijn wij gerechtigd u de wettelijke rente in rekening te brengen. U kunt tot 2 maanden na uitvoering van de automatische incasso deze afschrijving ongedaan maken. U kunt zich hiervoor vervoegen bij uw bank.

4. Verlenging & opzegging

Het lidmaatschap geldt voor de door u gekozen periode en wordt na verstrijking hiervan zonder opzegging steeds met een maand verlengd. De opzegtermijn van uw abonnement is 1 maand. Het opzeggen van uw lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren. U kunt hiervoor het opzegformulier gebruiken wat verkrijgbaar is bij de receptie. U kunt ook een email sturen. U ontvangt van ons een bevestiging van uw opzegging. Indien u niet schriftelijk opzegt blijft u betalingsplichtig.

5. Vakantiestop

Voor alle abonnementen geldt dat opschorting in verband met vakantie, zwangerschap of andere reden mogelijk is. De kosten hiervoor bedragen €9,90 per maand. Uw abonnement blijft dan geldig. Van abonnementen met een bepaalde tijdsduur schuift de einddatum op met duur van de onderbroken periode.

6. Ziekteregeling

U kunt uw abonnement onderbreken indien u met een medische indicatie minimaal twee maanden niet kunt sporten. U betaalt dan eenmalig €9,90 administratiekosten en uw abonnement wordt opgeschort tot een vooraf aangegeven datum. Indien de ziekteperiode onverhoopt verlengd moet worden, geeft u dit aan voor afloop van de afgesproken periode. Zonder bericht wordt na afloop van deze periode het abonnement weer hervat.

7. 100% tevredenheidsgarantie

Mocht u niet tevreden zijn, dan kunt u binnen 30 dagen na aanvang van uw abonnement kosteloos uw afgesloten contract ontbinden. U betaalt dan alleen de eerste maand van het contract.

8. Restitutie

Reeds betaalde abonnementsgelden worden niet terugbetaald.

9. Niet nakomen van uw betalingsverplichting

Indien u verzuimt uw betalingsverplichtingen ten opzichte van ons na te komen, zullen de vorderingen die wij op u hebben, uit handen worden gegeven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, evenals de in rekening te brengen wettelijke rente, komen – conform de wet – volledig voor uw rekening. Tevens zult u worden uitgesloten van deelname aan al onze activiteiten.

10. Acties en kortingsregelingen

De directie heeft het recht acties te voeren en kortingsregelingen aan te bieden. Deze zijn nimmer van toepassing op lopende abonnementen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk vermeld.

11. Acceptatie van deze Betalingsvoorwaarden

Door ondertekening van uw Inschrijfformulier gaat u akkoord met al wat gesteld is in deze voorwaarden.

12. Verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid

Door ondertekening van uw inschrijfformulier accepteert u dat:

 • Nieuw GROENENDAAL geen aansprakelijkheid aanvaardt of zal aanvaarden voor de risico’s en de gevolgen welke voortvloeien uit uw activiteiten bij Nieuw GROENENDAAL,
 • Nieuw GROENENDAAL geen aansprakelijkheid aanvaardt of zal aanvaarden voor blessures en/of letsel ontstaan tijdens de training,
 • Nieuw GROENENDAAL geen aansprakelijkheid aanvaardt of zal aanvaarden voor verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen,
 • Het gebruik van een locker voor eigen risico is,
 • Nieuw GROENENDAAL geen aansprakelijkheid aanvaardt of zal aanvaarden voor goederen die uit een locker ontvreemd zijn,
 • Het niet toegestaan is na uw bezoek aan Nieuw GROENENDAAL uw locker bezet te houden,
 • Goederen en het slot die na uw bezoek aan Nieuw GROENENDAAL in en aan uw locker achterlaat door ons verwijderd zullen worden,

13. Product verantwoordelijkheid

Een ieder die niet tevreden is over de door Nieuw GROENENDAAL geleverde prestaties, wordt met klem verzocht hierover bij de directie te reclameren. U kunt uw schriftelijke reclamatie richten aan: Nieuw GROENENDAAL, Sportparklaan 18, 2103 VT Heemstede, t.a.v. dhr. H. van der Hulst

14. Wijzigingen

Nieuw GROENENDAAL behoudt zich het recht voor om deze betalingsvoorwaarden, zonder voorafgaande afkondiging, te wijzigen.

15. Huisregels

Ieder lid dient zich aan de huisregels te houden. Nieuw GROENENDAAL behoudt zich het recht voor, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling.

Huisregels

 • U dient te allen tijde uw Wellness Key mee te nemen wanneer u komt sporten. Zonder Wellness Key heeft u geen toegang tot Nieuw GROENENDAAL.
 • Het is verplicht een handdoek te gebruiken tijdens het trainen. Dit is niet alleen hygiënischer voor uzelf maar ook voor een ander.
 • U bent verplicht om na binnenkomst uw buiten gedragen schoeisel in de kleedruimten te wisselen en op te bergen in een locker. In alle sportruimten dient u schone schoenen te dragen die uitsluitend binnen gebruikt worden. Schoenen waarvan de zolen afgeven en schoenen waarop u buiten heeft gelopen zijn niet toegestaan.
 • Het is verplicht correcte kleding te dragen. Gerafelde, gescheurde, onwelriekende of door zweet doordrenkte kleding is niet toegestaan. Wij adviseren u een extra shirt evenals een sweater (in verband met afkoeling) mee te brengen bij uw bezoek aan Nieuw GROENENDAAL.
 • U dient kleding en / of waardevolle spullen tijdens de training in een locker op te bergen. Het is niet toegestaan tassen en jassen mee te nemen naar de sportruimten.
 • Het is niet toegestaan etenswaren te nuttigen en kopjes of glazen te gebruiken in de trainingszalen en kleedkamers.
 • Leg na uw training losse gewichten en andere spullen terug op hun plaats. Maak het apparaat waarop u transpiratie achterlaat met uw handdoek en desinfectans schoon voor de leden die na u komen.
 • In het gehele pand en op het terras is het verboden te roken.
 • er mag geen beeldmateriaal gemaakt worden van andere cliënten, dan wel medewerkers in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van de betreffende persoon/personen

Partners

Wij zijn o.a. aangesloten bij: