023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Het CooL-programma is gericht op volwassenen met obesitas en overgewicht met daarbij een verhoogd risico op diabetes mellitus type 2 (DM 2) of cardiovasculaire aandoeningen. Het CooL-programma is een gecombineerde leefstijl interventie (GLI) uitgevoerd door een gediplomeerde leefstijlcoach.

Het CooL programma is gericht op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren met als uiteindelijke doel het bewerkstelligen van gewichtsverlies, het verbeteren van de lichamelijke fitheid, het realiseren van gezondheidswinst en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Aanpak in het kort

De huidige leefstijl van de deelnemer is het startpunt van het CooL-programma. De regie ligt daarbij bij de deelnemer. Deze stelt zelf, met ondersteuning door de leefstijlcoach, persoonlijke doelstellingen op en koppelt hieraan bijbehorende acties m.b.t. gedragsverandering, waarbij ongezonde gewoontes worden geïdentificeerd en vervangen door gezondere alternatieven. Gedurende het programma worden deze acties opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Op het moment dat een doelstelling is behaald worden nieuwe acties geformuleerd zodat de deelnemer stapsgewijs opschuift naar gezonder gedrag. Ook is er aandacht voor terugval zodat deelnemers weten dat dit hoort bij het veranderproces. Deelnemers leren terugval te herkennen en leren hoe ze de terugval kunnen ombuigen.

Het programma bestaat uit twee periodes. De eerste periode is een intensief traject van 8 maanden, periode twee is een onderhoudstraject van 16 maanden. In beide periodes zijn er 8 interactieve groepssessies en 4 individuele coaching gesprekken. 

Interesse?

Heb je vragen of interesse in het Cool programma dan kun je contact opnemen met Maaike of Rutger via email, maaike.verstraten@nieuwgroenendaal.nl of rutger.kol@nieuwgroenendaal.nl . Maaike en Rutger zijn beiden gediplomeerd leefstijlcoach.