023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl
Tips gezond thuiswerken

Tips gezond thuiswerken

Veel mensen zijn nu thuis aan het werk door de Coronacrisis. Hoe zorg je ervoor dat je zowel productief als op een gezonde wijze thuis werkt? Hier een aantal tips. Zorg voor een opgeruimde werkplek. Een opgeruimde plek betekent een opgeruimd hoofd. En dus kun je je...
De werkplek check

De werkplek check

Gaat jullie afdeling binnenkort verhuizen, of krijgen jullie nieuw meubilair? Mooi vooruitzicht, maar hoe zorg je ervoor dat iedereen het ook juist gebruikt en de stoelen goed afstelt. Een werkplekcheck voor je groep werknemers is hiervoor de oplossing. Door het laten...
Wat is gedragsmatige fysieke training?

Wat is gedragsmatige fysieke training?

Dreigt jouw werknemer voor langere tijd uit te vallen, of is je werknemer regelmatig ziek? De eerste zes weken van verzuim zijn cruciaal. Hoe langer je werknemer ziek is, hoe moeilijker het voor hen wordt om weer terug te keren naar het werk. Het is daarom belangrijk...
Meer afwisseling, minder verzuim

Meer afwisseling, minder verzuim

Vanaf 2017 werkt  De Hogeschool der Kunsten  samen met TIGRA om het ziekteverzuim terug te dringen. De Hogeschool der Kunsten in Den Haag is de paraplunaam voor de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Koninklijk Conservatorium. Op beide faculteiten gaan...
Stappen bij een preventief medisch onderzoek

Stappen bij een preventief medisch onderzoek

Waarom preventief medisch onderzoek en hoe worden deze projecten op duurzame inzetbaarheid aangepakt? Dat is niet gemakkelijk uit te leggen omdat geen project bij ons hetzelfde is. Vraagstelling, cultuur, doelstellingen en ambities zijn ontzettend bepalend voor hoe...
Werkplek onderzoek loont

Werkplek onderzoek loont

We werken door allerlei invloeden langer door. Investeren in inzetbaarheid van de werknemers is om een aantal redenen waardevol. Het kan kosten besparen, een zieke werknemer kost anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel als de brutoloonkosten. Werknemers zijn productiever...