023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Dreigt jouw werknemer voor langere tijd uit te vallen, of is je werknemer regelmatig ziek? De eerste zes weken van verzuim zijn cruciaal. Hoe langer je werknemer ziek is, hoe moeilijker het voor hen wordt om weer terug te keren naar het werk.

Het is daarom belangrijk om zo snel mogelijk met de werknemer aan de slag te gaan om de gezondheid te verbeteren. Wij bieden voor deze groep werknemers de gedragsmatige fysieke training aan.

Verzuim terugbrengen

De gedragsmatige fysieke training is erop gericht de werknemer te helpen om met de klachten om te gaan. Wij gebruiken hiervoor de methode ‘Graded activity’: wij zetten een stip op de horizon en stapsgewijs werken we daarnaartoe. We richten ons hierbij niet op de klachten zelf, maar op het verbeteren van jouw dagelijkse werkzaamheden. Uniek in onze aanpak is dat wij met de werknemer op de werkplek laten zien hoe die het in de praktijk brengt.

Verloop programma

Afhankelijk van de klachten duurt het programma 6 of 12 weken. Aan het einde van het programma krijg je als werkgever of leidinggevende een eindrapportage. Als het programma is afgelopen, kan de werknemer een jaar lang terugvallen op de TIGRA professional. Na een jaar volgt een evaluatie.

Gegarandeerd resultaat

De gedragsmatige fysieke training is een erg succesvolle aanpak: maar liefst 90 procent van de deelnemers is na 12 weken weer aan het werk. 92 procent is 3 maanden na het programma zelfs weer op volle kracht aan de slag. We durven daarom te garanderen dat na het volgen van de gehele training de werknemer weer aan het werk is.

Wilt u meer informatie over gedragsmatige fysieke training? Neemt u dan contact op met evelien.kremer@nieuwgroenendaal.nl