023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Waarom preventief medisch onderzoek en hoe worden deze projecten op duurzame inzetbaarheid aangepakt? Dat is niet gemakkelijk uit te leggen omdat geen project bij ons hetzelfde is. Vraagstelling, cultuur, doelstellingen en ambities zijn ontzettend bepalend voor hoe wij onze dienstverlening inzetten.

Afgelopen jaar mochten wij, TIGRA beheer, een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) uitvoeren bij een Nederlandse multinational.

De start

Voorafgaand bepalen we samen met het management en HR duidelijk de doelstellingen van de in te zetten dienstverlening die we gaan inzetten. In het geval van het concern was dat duidelijk: cijfermatig inzicht krijgen in de inzetbaarheid van de organisatie en het aanwakkeren van eigenaarschap bij de individuele werknemer.

Draagvlak

Samen met de klant hebben we een passend communicatieplan opgesteld. Het was hierbij belangrijk de communicatie goed af te stemmen op de deelnemers van het PMO. Ook was het belangrijk na te denken over hoe de werknemers het best te bereiken zijn. In het geval van de multinational deelden wij informatie met alle werknemers op de narrowcasting, in een brief en een flyer. Ook stelden wij een vraagbaak binnen het bedrijf beschikbaar.

Om de werknemers in beweging te krijgen, bleek de rol van leidinggevenden heel belangrijk. Daarom organiseerden we focusmeetings voor leidinggevenden. Tijdens deze meetings namen we de leidinggevenden mee in het brede thema inzetbaarheid en keken we waar voor hen de pijn en motivatie zat. Ook hebben we de geplande uitrol van het PMO besproken, zodat leidinggevenden mogelijke vragen op de werkvloer direct konden beantwoorden. Door de leidinggevenden op deze manier actief te betrekken bij het project, creëerden wij een breder draagvlak.

Ook voor het uitvoerende PMO-team van TIGRA organiseerden we een meeting. Hier nam de HR-professional van de organisatie ons mee in het reilen en zeilen binnen hun bedrijf en gaf ons een kijkje in de keuken. Dit lijkt een overbodige stap, maar is het niet. Deze stap draagt zeker bij aan ons succes. Hoe meer je als TIGRA professional weet van de belevingswereld en de dagelijkse werkzaamheden van de werknemers, des te beter kun je aansluiten bij het individuele gesprek tijdens het PMO.

Resultaten delen

Nadat het PMO is uitgevoerd, waarbij TIGRA faciliteert in coördinatie en planning, delen wij de eerste resultaten met het management en HR. Alle deelnemers hebben direct na de uitvoer van de fysieke onderzoeken een persoonlijk gesprek gehad over hun individuele drijfveren, motivatie, energielekken en verbeterpotentieel als het gaat om inzetbaarheid.

Na het evalueren van de managementinformatie, die in het NES dashboard wordt getoond, bespreken we ook een verdiepende rapportage en de financiële impact van de cijfers. Als organisatie wil je natuurlijk niet alleen weten waar je staat, maar ook aan welke knoppen je kunt draaien om het werkvermogen te optimaliseren.

Vervolgstap

Bij de Nederlandse multinational hield het niet op bij de evaluatie. Uiteindelijk is het doel van het concern om daadwerkelijk te gaan sturen op basis van de data. Daarom hebben we binnenkort een vervolgbijeenkomst gepland, waarbij een aantal managers, leidinggevenden en werknemers actief gaat meedenken over het vervolg. In een interactieve bijeenkomst gaan we de resultaten koppelen aan wensen en ideeën rondom de verschillende thema’s van inzetbaarheid. Het doel van deze vervolgstap kun je raden: een breed gedragen vervolgplan met concrete coaching- en interventiemogelijkheden. Maar bovenal, makkelijk bereikbaar voor alle werknemers die intrinsiek gemotiveerd zijn om te werken aan vitaliteit en inzetbaarheid.

Bron: www.tigra.nl  auteur Leo Wijnsma Directeur TIGRA Beheer

Nieuw Groenendaal werkt op franchise basis samen met TIGRA  op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Wilt u meer informatie over het opzetten van preventief medisch onderzoek bij uw organisatie dan kunt u contact opnemen met Evelien Kremer. Evelien.kremer@nieuwgroenendaal.nl  of u kunt bellen met 0237600600