023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Bedrijfshulpverlening houdt in dat wij zelf hulp kunnen bieden bij een calamiteit binnen Nieuw Groenendaal. Onze bedrijfshulpverleners komen in actie wanneer de veiligheid of gezondheid van ons en bezoekers gevaar loopt. Onze taak is letsel en schade zo veel mogelijk te voorkomen, of ten minste beperken.

De bedrijfshulpverlener in actie

 Er zijn drie taakgebieden waar een bedrijfshulpverlener zich op richt:

  1. Verlenen van eerste hulp, waaronder levensreddend handelen. Hierbij kun je denken aan het aanleggen van een verband, verplaatsen van een slachtoffer en reanimatie.
  2. Beperken of bestrijden van een beginnende brand. De bedrijfshulpverlener heeft oog voor gevaren waar brand uit voort kan komen, maar weet ook hoe een beginnende brand te blussen is.
  3. Alarmeren, organiseren en begeleiden van een ontruiming. Wanneer alle werknemers en bezoekers uit het pand begeleid moeten worden, weet een bedrijfshulpverlener de verzamelplaats aan te wijzen, hoe en waar gecontroleerd moet worden of er geen mensen achterblijven en voor een veilige route naar buiten te zorgen.

Jaarlijkse cursus
Onze bedrijfshulpverleners volgen jaarlijks een cursus. Hierin worden verschillende competenties op het gebied van kennis, vaardigheden en houding geoefend. Zo beschikken wij over actuele kennis van het bedrijfsnoodplan van de organisatie en kunnen wij professionele hulpverlening informeren met duidelijke en concrete informatie. Voordat deze professionele hulpverlening ter plaatse is, kunnen wij direct eerste hulpverlenen zoals reanimeren en het gebruik van de AED.