023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Voor mensen met lichte of matige depressie is lichaamsbeweging net zo effectief als het gebruik van antidepressiva. Dat blijkt uit een meta-analyse gepubliceerd in BMJ. Nadeel van het bewegen is dat het meer inspanning vraagt, waardoor mensen eerder uitvallen.

Verschillende interventies vergeleken
In de meta-analyse bekeken de onderzoekers data uit 21 gerandomiseerde klinische studies (RCT’s) met in totaal 2.551 mensen met lichte tot matige depressie. Daarbij vergeleken de onderzoekers 3 verschillende interventies: beweging, antidepressiva en een combinatie van beide. Deze resultaten werden vergeleken met een controlegroep.

Alle behandelingen even effectief
Alle 3 de vormen van behandeling bleken effectief op depressieve symptomen ten opzichte van de controlegroep. Het maakte niet zoveel uit of mensen gingen bewegen of dat ze antidepressiva kregen. Ook de combinatie van beide leek een gelijkwaardig effect te hebben. Kanttekening hierbij is nog wel dat de hoeveelheid onderzoeken naar deze combinatie dusdanig klein was dat er eigenlijk nog geen goede conclusie over getrokken kan worden.

Uitval versus bijwerkingen
De beweeginterventies kenden wel een hogere uitval dan de antidepressiva, omdat het fysiek veeleisender is en lastiger uit te voeren dan het gebruiken van een medicijn. Daarentegen zijn de nadelen van het gebruik van antidepressiva dat 22 procent last van bijwerkingen kreeg, het hogere kosten met zich meebrengt en dat gebruikers een sociaal stigma ervaren. De resultaten van dit onderzoek bevestigen volgens de auteurs dat beweging een goede eerste behandeling is bij depressie, zoals in verschillende richtlijnen wordt beschreven.

Bron: BMJ