023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Op donderdag 9 november 2023 organiseert stichting de Vrolijke Noot een groots opgezet congres onder de titel “De Magie van Muziek bij Dementie”. Deze titel geeft al aan dat de kracht en het belang van muziek voor mensen met dementie een magische werking heeft. De sprekers en workshopleiders zullen daar dan ook volop op ingaan.

Een aantal prominente sprekers levert een bijdrage aan dit congres en er zijn enkele workshops over de rol van dans, zang en beweging bij mensen met dementie. Een aantal prominente sprekers leveren bijdragen aan dit congres. Interactieve lezingen worden onder andere verzorgd door:
prof. dr. Dick Swaab, prof. mr. dr. Geert-Jan Knoops, mr. Carry Knoops, dr. Boni Rietveld
Thomas Dirven vertegenwoordiger van de onderzoeksgroep ‘Muziek als Medicijn’ van het Erasmus MC in Rotterdam

De lezingen gaan over de rol van muziek bij dementie en palliatieve zorg. Daarnaast zijn er bijdragen over de juridische en ethische aspecten over vrije wil en euthanasie.

Doelgroep
Het congres is bedoeld voor professionals uit ziekenhuizen en verzorgingshuizen: locatiemanagers, casemanagers dementie, zorgmanagers, fysio- en ergotherapeuten, verpleeghuisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verzorgenden, dementie verpleegkundige, huisartsen, enz.

Inschrijven
Inschrijven en meer informatie is te vinden op:

“De Magie van Muziek bij Dementie” – Stichting De Vrolijke Noot (idloom.events)

Stichting de Vrolijke Noot
In samenwerking met zorginstellingen organiseert Stichting De Vrolijke Noot vrolijke, muzikale evenementen voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking en ouderen.  www.stichtingdevrolijkenoot.nl