023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Wij doen er alles aan om een zo veilig mogelijke sportomgeving te creëren. Zoals bijvoorbeeld een goed ventilatiebeleid, extra schoonmaak en routing door het pand. Je medewerking en het naleven van de maatregelen wordt door ons erg gewaardeerd. Lees hier hoe we samen in beweging kunnen blijven.

Voor de veiligheid is het van belang dat iedereen zich houdt aan de volgende regels:

  • Blijf thuis als je ziek of verkouden bent of koorts hebt.
  • Reserveer je plek via de Sportivity app
  • Er wordt getraind in tijdvakken van 50 minuten
  • Er kunnen 14 sporters per tijdvak trainen, op zondag 15
  • Voor de groepslessen geldt nu een maximum van 12
  • Kom 5 minuten voor aanvang
  • Ga gelijk naar boven en laad je TGS sleutel
  • Houd onderling 1,5 meter afstand
  • Desinfecteer je handen voor aanvang
  • Maak je toestel en gebruikte materialen schoon na gebruik. Spuit desinfectiemiddel op papier en neem daarmee de materialen af. Wij verzoeken je om niet het middel direct op de apparaten te spuiten aangezien dit defecten tot gevolg heeft.Voor de buitenlessen en zwembadlessen geldt tevens dat het aantal deelnemers per les wordt onderverdeeld in groepjes van 4. Dus bij een maximaal aantal deelnemers van 12 krijg je 3 groepjes van 4 waarbij de afstand onderling 1,5 meter moet zijn en de afstand tussen de groepjes meer dan 1,5 meter.

Onze kleedkamers en douches zijn in principe gesloten, maar mogen wel gebruikt worden voor de lockers en het toilet. Maar als het niet nodig is om de kleedkamers te gebruiken dan vragen wij jullie om zoveel mogelijk de tassen en jassen in de hal boven te plaatsen en het pand na de training via de welbekende nooddeur te verlaten. De sauna’s blijven wel open en de saunagangers mogen gebruik maken van de douches. Mocht je gebruik maken van de kleedkamer verlaat dan het pand via de nooddeur beneden achteraan bij de behandelruimtes.

Onze koffiecorner blijft helaas gesloten voor sportende klanten en patiënten. De lounge is vooral bedoeld voor wachtende patiënten. Wij willen onze sportende leden vragen direct naar boven te gaan naar de fitnesszaal of aerobiczaal en na afloop niet te socializen in de lounge. Hoe minder mensen in de wachtruimte hoe veiliger.

Wij vragen je om een mondkapje te gebruiken. Dit geldt voor patiënten en sportende klanten. Kom en vertrek met een mondkapje op. Tijdens het sporten hoef je geen mondkapje te dragen. Wij zullen als personeel ook de mondkapjes dragen tijdens het lopen door de gangen, behandelkamers en oefenzalen.