023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Sinds een aantal weken is fysiotherapie weer toegestaan bij gezonde patiënten. Daarvoor worden voor uw bezoek onderstaande vragen gesteld om uw gezondheidssituatie in te schatten.

  1. Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
  2. Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
  3. Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  4. Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Als u alle vragen met “nee” kunt beantwoorden, kunt u op de normale wijze behandeld worden. We houden daarbij nog steeds de hygiëne regels in acht en houden waar mogelijk 1,5 meter afstand. De fysiotherapeut zal waar nodig Persoonlijke Beschermings Middelen dragen.

Er zal wel meer gebruik worden gemaakt van videoconsulten, bijvoorbeeld bij de intake. Dit zal bij het maken van de afspraak worden meegedeeld en u zult dan een persoonlijke uitnodiging voor het videoconsult ontvangen.

Ook patiënten die herstellende zijn van het Coronavirus kunnen bij ons terecht. Daarvoor gelden aangepaste voorzorgsmaatregelen, dus is het belangrijk om bij het maken van de afspraak te vermelden dat het gaat om een post-Corona-behandeling.

We werken met een speciaal post-Corona-zorgplan, dat regionaal is afgestemd met de huisartsen en het Spaarne Gasthuis.