023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

CooL staat voor coaching op leefstijl en is een 2-jarig leefstijlprogramma waarbij je toewerkt naar een gezonde en energieke leefstijl. Het programma wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Daarbij geldt geen eigen risico. Je hebt wel een verwijzing nodig van de huisarts. Wij gaan binnenkort beginnen met een nieuwe groep. Interesse?

Het programma bestaat uit twee fases: de intensieve fase van 8 maanden en de onderhoudsfase van 16 maanden. Dat alles in combinatie van groepssessies en individuele gesprekken. Nieuw Groenendaal is ook een sportcentrum waar je kunt bewegen onder begeleiding.  Let op: deze kosten vallen buiten de GLI- vergoeding

Groepsbijeenkomsten 
De groepsbijeenkomsten zijn actieve workshops waarin de deelnemers aan de slag gaan met verschillende leefstijlthema’s zoals voeding, beweging en ontspanning. Het doel van iedere workshop is dat iedere deelnemer kennis vergaart over het onderwerp, inzicht krijgt in zijn gewoonten en daarna met gerichte acties naar huis gaat. Voorbeelden van actiepunten zijn het bijhouden van logboeken, het maken en uitvoeren van beweegplannen en het maken van weekplanningen. De groepsdynamiek is erg belangrijk in het programma. Samenwerking, herkenning, support, van elkaar leren en samen oplossingen bedenken zijn onder meer de succesfactoren van het programma.

Individuele gesprekken
Tijdens de intake vragen wij naar doelen en motivatie. Verder nemen wij een aantal vragenlijsten af. De lichaamsmetingen worden gedaan aan het begin, halverwege en eind van het programma. Tijdens de individuele gesprekken worden samen leefstijldoelen geformuleerd en wordt er gecoacht d.m.v. onder meer motivational interviewing.

  • Wil je gezonder leven?
  • Wil je 2 jaar lang professionele begeleiding krijgen naar een fitter leven?
  • Heb je overgewicht?
  • Wil je moeiteloos kunnen meespelen met je (klein) kind?
  • Volg je elk dieet maar helpt niets en val je elke keer terug?
  • Wil je wel iets doen aan je leefstijl maar weet je niet waar te beginnen?
  • Heb je alle excuses al gebruikt en ben je er nu echt klaar voor om anders te gaan leven?
  • Wil je afvallen?Neem dan contact op met onze leefstijlcoaches Femke Versluijs en Rutger Kol. Je kunt hen bereiken via email: femke.versluis@nieuwgroenendaal.nl of rutger.kol@nieuwgroenendaal.nl 

Wij hebben ons met Nieuw Groenendaal aangesloten bij de Coöperatie Leefstijlcoaching Midden- en Zuid-Kennemerland afgekort LCK. LCK is een samenwerkingsverband van leefstijlcoaches die de gecombineerde leefstijl interventie (GLI) aanbieden. Mocht u vragen hebben aan uw zorgverzekeraar over de vergoeding van de GLI, dan kunt u aangeven dat Nieuw Groenendaal deel uitmaakt van Coöperatie Leefstijlcoaching Midden – en Zuid-Kennemerland.