023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

De Gezondheidsraad heeft de conceptversie van het advies “Richtlijnen goede voeding voor mensen met hart- en vaatziekten door atherosclerose” gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de Richtlijnen goede voeding ook geschikt zijn voor deze doelgroep. Alleen het visadvies is hoger: 1-2 keer per week vis in plaats van 1 keer. Verder kunnen plantensterolen en -stanolen effectief zijn bij het verlagen van het LDL-cholesterol, ook voor mensen die statines gebruiken.

Meer vis
Het nieuwe advies is specifiek gericht op mensen met atherosclerotische hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct (myocardinfarct), herseninfarct en perifeer vaatlijden (etalagebenen). De Commissie Voeding van de Gezondheidsraad komt tot de conclusie dat de algemene Richtlijnen goede voeding ook geschikt zijn voor deze doelgroep. De enige aanpassing die de commissie doet is om iets meer vis te eten. De algemene aanbeveling is om 1 portie vis per week te eten; voor de doelgroep van deze richtlijn is dit opgehoogd naar 1 tot 2 porties vis per week. Voor zuivelproducten, vis, vetten en oliën, koffie, vlees, alcohol en keukenzout vond de commissie geen of onvoldoende bewijs om af te wijken van de algemene richtlijnen. Naar overige adviezen zoals over groente en fruit, peulvruchten en volkorenproducten, heeft de gezondheidsraad niet gekeken. De commissie gaat ervan uit dat er hierbij geen aanleidingen zijn voor aanpassingen.

Plantensterolen en -stanolen
De commissie concludeert daarnaast dat het gebruik van plantensterolen en -stanolen effectief kan zijn in het verlagen van het LDL-cholesterol. Dit geldt ook voor mensen die statines gebruiken. Of het ook werkt voor mensen die andere cholesterolverlagende medicijnen gebruiken is niet bekend. Er is niet voldoende bewijs om te concluderen of het gebruik van plantensterolen en -stanolen ook daadwerkelijk leidt tot minder hart- en vaatziekten. 

Geen bewijs voor supplementen
Op het gebied van supplementen worden op basis van de literatuur geen extra aanbevelingen gedaan. Voor supplementen met Monacoline K uit rode gist rijst zijn te weinig studies om er een conclusie aan te verbinden. Voor supplementen met visvetzuren geven de studies die er zijn geen eenduidig beeld.

Bron: gezondheidsraad