023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Hoe is fitness ontstaan?

Fitness bestaat al heel erg lang. Al sinds eeuwen voor christus hielden mensen zich bezig met diëten en het streven naar een gezond en fit lichaam. De eerste mensen die een bijdrage hebben geleverd aan fitness, zijn de Hindoestanen uit India. De zogenaamde Ayuveda, een Hindoestaanse gezondheidsleer, probeert de menselijke balans te vinden tussen het lichaam en geest.

Gymnasion

Echter, ”fitness” van toen is niet zoals de fitness van nu. Er werd namelijk toentertijd geen gebruik gemaakt van machines. De volkeren die zich hiermee wel bezighielden, waren de Oude Grieken. In de 8e eeuw voor Christus richtten zij de gymnasion op. Dit was een soort van ontmoetingsplek waar mannen bijeen kwamen om hun lichaam te trainen. Deze sportscholen vormden een basis voor de latere sportscholen. De Perzen en de latere Romeinen maakten hier ook sterk van gebruik. In de middeleeuwen (500-1500) kreeg Europa te maken met een sterke teruggang. Sportscholen en andere luxe activiteiten kregen minder aandacht. 

Apparaten

Halverwege 18e eeuw en in de 19e eeuw gingen Johan Friedrich en Friederich Jahn hierop verder door experimenten uit te voeren met sportapparaten. De gymnastiek, zoals wij die kennen, werd hierbij een feit. Vele medici spoorden aan tot lichamelijke inspanningen, waardoor vele mensen ook gingen fitnessen. In het jaar 1865 werd een grote vooruitgang geboekt op het gebied van sport. Dioclesian Lewis kwam met de ”The new gymnastics”. Zijn doel was om hiermee de hele sporteducatie te veranderen. Volgens hem was sport alleen niet genoeg, hij vond dat een goed gezondheid en goed eten net zo belangrijk zijn als sport. In Boston richtte hij een instituut op om leraren op te leiden.

Bodybuilding 

In Nederland werd de eerste moderne sportschool opgericht in Amsterdam. In het jaar 1865 werd het Paleis voor Volksvlijt gesticht, krachtsport was sindsdien openbaar toegankelijk voor de normale bevolking. Ook konden sporters daar vechtsporten uitoefenen, zoals boksen en worstelen. De eerste sporter die de vruchten van fitness plukte, was de Duitser Eugen Sandow (1867-1925). Hij was een van de eerste bodybuilders die de wereld heeft gekend, hij werd ook de uitvinder van de moderne bodybuilding genoemd. 

Judo

In de 20e eeuw emigreerden veel Japanners naar het Westen. Dit zorgde ook voor de introductie van een nieuw sport: judo. Japanse sportmannen openden kort daarna in het Westen judoscholen. Kenneth Cooper was ook een grondlegger voor de moderne fitness. Hij kwam met het idee om het hart en de longen te oefenen, de zogenaamde aerobics. In de jaren ’60 brak dit fenomeen door. In het jaar 1986 kreeg de fitnesswereld te maken met een doorbraak. Keene Dimick ontwikkelde in dat jaar het eerste technologische fitnesstoestel. Het is nu bekend onder de naam ”cardio fitness”.

Het ontstaan van fitness als methode om je gezondheid te werken bestaat dus al heel lang. Ook vanuit de medische wereld wordt dit al eeuwen gestimuleerd. Dus maak die fitness afspraak voor een uitgekiend persoonlijk trainingsplan. Jouw trainer is hierbij van essentieel belang om je gezondheidsdoelen te bereiken.