023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Het medicijn Saxenda kan voor de behandeling van een kleine groep mensen met ernstig overgewicht worden vergoed uit het basispakket. Dat schrijft Zorginstituut Nederland in een advies aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De vergoeding geldt alleen voor mensen met een Body Mass Index (BMI) van 35 of hoger die al deelnemen aan de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI).

Vergoeding voor beperkte groep onder voorwaarde
De fabrikant heeft een vergoeding aangevraagd voor een beperkte groep mensen met ernstig overgewicht (obesitas). Dit is de groep waarvoor het Zorginstituut het middel heeft beoordeeld.

Het betreft volwassenen die:
Al deelnemen aan een GLI-programma; de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) helpt mensen met overgewicht meer te bewegen en gezond te eten. Het doel is een blijvende verandering in gedrag.

Een extreem verhoogd gezondheidsrisico hebben dat samenhangt met hun gewicht. Dit zijn mensen met een BMI van 35 en hoger die een hart- of vaatziekte, slaapapneu of artrose hebben.

En mensen met een BMI van hoger dan 40, geen diabetes mellitus (suikerziekte) type 2 hebben en (nog) niet in aanmerking komen voor operaties zoals een maagverkleining.

De bovenstaande kenmerken vormen de voorwaarde die het Zorginstituut stelt aan de vergoeding van Saxenda bij de behandeling van overgewicht. In die voorwaarde heeft het Zorginstituut ook opgenomen dat iemand met Saxenda moet stoppen als na 3 maanden gebruik het gewicht niet met minstens 5 procent is afgenomen.

Bewezen effectief voor geselecteerde groep
In zijn beoordeling komt het Zorginstituut tot de conclusie dat Saxenda in combinatie met de GLI voor de geselecteerde groep mensen met ernstig overgewicht beter werkt dan de combinatie van GLI en een placebo (neppil). Het wetenschappelijk onderzoek levert bewijs dat met Saxenda meer mensen minstens 10 procent afvallen dan met een placebo. De verwachting is dat hierdoor de kwaliteit van leven van deze mensen verbetert en dat ziektes die met hun gewicht samenhangen niet verergeren of zelfs minder worden.

Eerste obesitasmiddel dat wordt vergoed
Als de minister van VWS het advies van het Zorginstituut overneemt, is Saxenda het eerste medicijn voor de behandeling van overgewicht dat uit het basispakket wordt vergoed. Behandeling met Saxenda kost ongeveer € 2600 per patiënt per jaar. Het Zorginstituut brengt voor de zomer van 2022 ook nog advies uit over 2 andere middelen voor het behandelen van overgewicht.

Bron: Zorginstituut Nederland