023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Bijna 70 procent van de Nederlanders is voorstander van het anders organiseren van zorg om deze goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. De meerderheid van de ondervraagden vindt dat er meer aandacht moet gaan naar het bevorderen van een gezonde leefstijl. Dit blijkt uit representatief onderzoek onder 2.000 Nederlanders in opdracht van Zorginstituut Nederland.

Preventie van ziekte
Van de ondervraagden is 60 procent van mening dat er veel meer focus moet komen te liggen op voorkomen van ziekten in plaats van het behandelen ervan. Ruim 80 procent van de deelnemers vindt dat het maken van gezonde keuzes makkelijker moet worden, bijvoorbeeld door het verlagen van de BTW op groenten en fruit en het weren van snoep- en frisdrankautomaten uit scholen. Uit het onderzoek blijkt verder dat de bereidheid om mee te betalen aan de zorg voor mensen met een ongezonde leefstijl onder druk staat. Zo’n 4 op de 10 Nederlanders vindt dat mensen die ongezond leven een hogere zorgpremie moeten gaan betalen. Mensen met een ongezonde leefstijl moeten actief hierop worden aangesproken door hun huisarts, vindt 64 procent. Een minderheid van 19 procent gaat nog een stap verder en vindt dat zijzelf voorrang moeten krijgen in de zorg op mensen met een ongezonde leefstijl.

Bewustwordingscampagne
Het Zorginstituut publiceerde het onderzoek, uitgevoerd door PanelWizard, bij de start van een bewustwordingscampagne over hoe de toekomst van onze zorg eruit moet zien: #dezorgvanmorgen. Steeds meer mensen hebben vaker en langer zorg nodig. Kosten blijven stijgen. Het enige dat krimpt is het aantal mensen dat in de zorg wil werken. Uit het onderzoek blijkt dat ruim driekwart van de Nederlanders zich er niet of onvoldoende van bewust is dat de dreigende crisis in de zorg ook hen persoonlijk zal raken. ‘Als er niets verandert, zullen patiënten in de nabije toekomst niet langer in alle gevallen kunnen rekenen op goede zorg’, aldus Sjaak Wijma, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland. ‘We moeten bedenken wat we belangrijk vinden in de zorg, keuzes maken en elkaar daaraan houden.’

#dezorgvanmorgen
Via de hashtag #dezorgvanmorgen wordt iedereen met hart voor de zorg uitgenodigd op social media mee te praten en met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van onze zorg. Doel is iedere Nederlander ervan bewust maken dat verandering in de zorg nodig is en dat dit duidelijke keuzes en acties vraagt van de hele samenleving. Onder meer minister Ernst Kuipers van VWS, NWO-voorzitter en internist Marcel Levi en internist Liesbeth van Rossum doen mee met de campagne en delen in persoonlijke video’s hun verhalen én ze vertellen hoe zij denken dat het beter kan.

Bron: Zorginstituut Nederland