023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Dagelijks brengen Nederlanders gemiddeld 9,1 uur zittend door. Het zitgedrag verschilt per leeftijd. Jongeren van 12 tot 17 jaar en volwassenen zitten het meest. Per dag zitten zij zo’n 2,5 uur langer dan kinderen van 4 tot 12 jaar, die het minst zitten. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Leefstijlmonitor van CBS en RIVM en wetenschappelijk onderzoek.  

Feiten en cijfers
Eens in de 3 jaar vragen CBS en RIVM de cijfers rondom ons zitgedrag uit via de Leefstijlmonitor. De onlangs gepubliceerde en daarmee meest recente cijfers zijn die van 2021. Toen brachten Nederlanders van 4 jaar en ouder dagelijks gemiddeld 9,1 uur zittend door. In de factsheet Feiten & cijfers over zitgedrag is te zien dat vooral jongeren (12 t/m 17 jaar) veel zitten, namelijk gemiddeld 9,7 uur per dag. Volwassenen (18 t/m 64 jaar) brengen dagelijks gemiddeld 9,6 uur zittend door en ouderen (65 jaar en ouder) zitten gemiddeld 8,5 uur per dag. Kinderen (4 t/m 11 jaar) zitten met 7,2 uur per dag het minst. Verder zitten hoger opgeleiden meer dan middelbaar opgeleiden en lager opgeleiden. Op weekenddagen zitten Nederlanders dagelijks gemiddeld ruim een uur minder dan op een doordeweekse dag.

Zitgedrag
Met zitten bedoelen we zittende, (half)liggende activiteiten, die weinig energie kosten. Slapen is hierbij uitgezonderd. Activiteiten die een belangrijke bijdrage leveren aan het zitgedrag van jongeren zijn het computer-, tablet- of smartphonegebruik in de vrije tijd (gemiddeld ruim 3 uur per dag). Volwassenen brengen dagelijks vooral veel uren zittend op het werk door (ruim 2,5 uur) en tijdens tv kijken (gemiddeld ruim 2 uur). Bij ouderen wordt zo’n 3,5 uur aan tv kijken aangevuld met ruim 2 uur aan zittende activiteiten als lezen, puzzelen of handwerken.

Risico’s
Als je zit, doen je benen niets. En dat terwijl onze benen de grootste spieren van ons lichaam bevatten. Bewegen zorgt ervoor dat ons lichaam energie uit voedsel verbrandt. Als je lang zit, gebeurt het tegenovergestelde en verwerkt ons lichaam vet en suiker uit het bloed minder goed. Juist dit vet en suiker in ons bloed verhoogt het risico op aandoeningen zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten en klachten aan spieren, botten en gewrichten.

Mensen die dagelijks meer dan 8 uur zitten en weinig bewegen, hebben volgens de Gezondheidsraad 74 procent meer kans op hart- en vaatziekten in vergelijking met mensen die minder dan 4 uur op een dag zitten. Daarnaast kan veel zitten leiden tot meer kans op vroegtijdige sterfte. Meer bewegen kan de negatieve gezondheidseffecten van zitten verzwakken. Zolang er nog geen specifieke richtlijn met betrekking tot zitgedrag bestaat, adviseert de Gezondheidsraad je bewust te zijn van je zitgedrag en regelmatig het zitten te onderbreken.

Bron: Kenniscentrum Sport & Bewegen