023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Volgens de WHO is gezondheid een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet van louter het ontbreken van ziekte. Het denken over gezondheid en ziekte is de laatste jaren sterk aan het veranderen. Lange tijd zagen we gezondheid vooral als afwezigheid van ziekte. Positieve gezondheid kijkt juist breder. Daarbij gaat het niet om gezondheid als een statisch gegeven of een te bereiken doel. Maar om de veerkracht van mensen om zich aan te passen aan wat zich in het leven voordoet. Die meer dynamische benadering doet meer recht aan mensen en aan wat voor hen betekenisvol is.

Machteld Huber, arts en onderzoeker, introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met alle levensuitdagingen om te gaan. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Zes dimensies van gezondheid
Die brede invulling van gezondheid, is uitgewerkt in zes dimensies. Die zijn voortgekomen uit onderzoek naar wat mensen zelf verstaan onder gezondheid. Zij blijken niet alleen lichamelijke gezondheid belangrijk te vinden, maar bijvoorbeeld ook zingeving, meedoen en kwaliteit van leven. Het spinnenwebdiagram beschrijft de zes dimensies en bijbehorende aspecten. Met het spinnenweb kunnen mensen hun eigen gezondheid in kaart brengen.

Huber onderscheidt zes gezondheidsdimensies om het ‘gezondheidswelzijn’ te meten:

• Lichaamsfuncties waaronder: medische feiten, fysiek functioneren, klachten en pijn.
• Mentale functies zoals: cognitief functioneren, emotionele toestand, zelfrespect, gevoel controle te hebben, eigen regie, veerkracht.
• Spirituele dimensie waaronder: zingeving, doelen en idealen nastreven, toekomstperspectief, acceptatie.
• Kwaliteit van leven zoals: welbevinden, geluk beleven, genieten, ervaren gezondheid, lekker in je vel zitten, levenslust, balans.
• Sociaal maatschappelijke participatie: sociale en communicatieve vaardigheden, betekenisvolle relaties, sociale contacten, geaccepteerd worden, maatschappelijke betrokkenheid, betekenisvol werk
• Dagelijks functioneren: algemeen dagelijkse levensverrichtingen

Test je positieve gezondheid
Wil je meer weten over positieve gezondheid ga dan naar www.iph.nl. Je kunt hier ook zelf de test doen om te zien hoe jij ervoor staat. Tijdens de test beantwoord je in totaal 42 vragen over verschillende onderwerpen. Na afloop krijg je een overzicht van je persoonlijke score.

Wat zijn de onderwerpen?

• Hoe voel ik me lichamelijk?
• Hoe gaat het mentaal met me?
• Hoeveel vertrouwen heb ik in mijn eigen toekomst?
• Lukt het me te genieten van het leven?
• In hoeverre kan ik meedoen in de samenleving?
• Hoe ziet mijn dagelijks leven eruit?

bron: https://www.iph.nl