023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Wij hebben een veilige sportomgeving gecreëerd. Door een goed ventilatiebeleid, extra schoonmaak en aangepaste routing door het pand. Hieronder lees je de maatregelen die wij hebben genomen om samen veilig in beweging te blijven.

• Blijf thuis als je ziek of verkouden bent of koorts hebt.
• Reserveer je plek via de Sportivity app
• Er wordt getraind in tijdvakken van 50 minuten
• Er kunnen 14 sporters per tijdvak trainen, op zondag 15
• Voor de groepslessen geldt nu een maximum van 12, verdeeld in 3 groepjes van 4
• Kom 5 minuten voor aanvang
• Ga gelijk naar boven en laad je TGS sleutel
• Houd onderling 1,5 meter afstand
• Desinfecteer je handen voor aanvang
• Maak je toestel en gebruikte materialen schoon na gebruik. Spuit desinfectiemiddel op papier en neem daarmee de materialen af. Wij verzoeken je om niet het middel direct op de apparaten te spuiten aangezien dit defecten tot gevolg heeft.

Onze kleedkamers en douches zijn in principe gesloten, maar mogen wel gebruikt worden voor de lockers en het toilet. Maar als het niet nodig is om de kleedkamers te gebruiken dan vragen wij jullie om zoveel mogelijk de tassen en jassen in de hal boven te plaatsen en het pand na de training via de welbekende nooddeur te verlaten. De sauna’s blijven wel open en de saunagangers mogen gebruik maken van de douches. Mocht je gebruik maken van de kleedkamer verlaat dan het pand via de nooddeur beneden achteraan bij de behandelruimtes.