023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Investeren in je belangrijkste bedrijfskapitaal, de werknemers, is niet alleen maatschappelijk verantwoord of noodzakelijk, maar levert ook op. Net zoals je ook investeert in het onderhoud van je productiemateriaal, bedrijfsauto’s en kantoorinventaris. Er is al jaren een APK voor auto’s, omdat het belangrijk is dat de auto een veilig en goed onderhouden vervoersmiddel blijft. Waarom dan niet voor werknemers?

Gelukkig zien we een trendbreuk en komt de “APK voor werknemers” vaker voor. Zelfs wel eens met die benaming, maar vooral als Preventief Medisch Onderzoek (PMO), Health Check of Preventief Inzetbaarheids Onderzoek (PIO). Dat klinkt een stuk vriendelijker.

Eigenaarschap van de werknemers is cruciaal

Het gaat allemaal om de werknemer en hij/zij is dus cruciaal. Een project Duurzame Inzetbaarheid, zoals een PMO, slaagt alleen als het merendeel van de werknemers in het bedrijf deelneemt. Als de werknemer niet mee wordt genomen, als hij/zij niet wil, zich niet verantwoordelijk voelt, dan ontstaan er alleen maar verliezers. Los van dat alle tijds- en financiële inspanningen dan voor niets geweest zijn (“het project is mislukt”), lopen zowel werkgever als werknemer alle voordelen (lees: baten) mis, die bij een investering in inzetbaarheid horen. Die koppeling zal er altijd moeten zijn. Je investeert in iets en dat moet iets opleveren. Ook op dit meer “softe” terrein gaat het om een bedrijfsmatige benadering; return on investment (ROI).

What’s in it for me?

Belangrijk dus om Duurzame Inzetbaarheidsprojecten goed op te zetten, met daarin vooraf helder de voordelen voor werkgever en werknemer gedefinieerd. “What’s in it for me”. Bij een PMO krijgt de werknemer, via de werkgever gefaciliteerd, inzicht in de eigen gezondheid en inzetbaarheid. Meer werkplezier, meedoen tot je pensioen en niet onbelangrijk ook een meer vitale start van je “derde leven”. Hoe vaak gebeurt het niet dat mensen “instorten” na hun pensionering. Als je goed voor jezelf zorgt, investeert in je eigen inzetbaarheid, tijdens je werkzame periode, dan rendeert dat ook voor daarna. En geniet je van je derde leven, je pensioneringstijd.  De voordelen voor een werkgever kunnen zijn: inzicht in werkvermogen van de organisatie, KPI’s om te sturen op inzetbaarheid, kostenbesparing verzuim, betere arbeidsproductiviteit en een aantrekkelijke werkgever blijven voor huidig en nieuw personeel.

ESF subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Op 12 november 2018 opent er weer een tijdvak voor het aanvragen van een ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid, waarin ook een nulmeting voor het Duurzaam Inzetbaar beleid kan vallen. Dit biedt de mogelijkheid om 50% van de kosten van een Duurzaam Inzetbaarheid project gesubsidieerd te krijgen, met een maximum bijdrage van € 12.500 bij een project van € 25.000.  Een subsidie voor bedrijven. Sommige bedrijven experimenteren hier al mee door een bedrag per jaar beschikbaar te stellen voor Duurzame Inzetbaarheid. Een zogenaamd inzetbaarheids- of vitaliteitsbudget.

Interesse in een APK voor je werknemers (preventief medisch onderzoek)? Neem dan contact op met evelien.kremers@nieuwgroenendaal.nl