023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Veel mensen hebben goede voornemens aan het begin van het jaar. Dit moment is zo goed als alle andere dus waarom niet? De doelen die worden gesteld zijn vaak algemene resultaatdoelen zoals fitter worden en x kilo afvallen. Wat vaak niet wordt gedaan is het opstellen van de acties die tot het doel moeten leiden. De zogenaamde proces- of gedragsdoelen.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het stellen van doelen leidt tot betere resultaten. Het uitgangspunt is dat wanneer je jezelf een doel stelt, je meer je best gaat doen om dat doel te bereiken.

Motiverend

Het stellen van doelen werkt motiverend, je probeert iets te bereiken. Het zet je letterlijk in beweging. Een ander aspect van het stellen van doelen is, dat je je aandacht richt op het bereiken van jouw gestelde doel. Hierdoor ben je veel minder bezig met afleidende dingen. Je richt je energie op de zaken die belangrijk zijn voor jou. En als je tenslotte het doel hebt bereikt is dit een mooi moment om het te vieren, even stil te staan bij de afgelopen periode en nieuwe doelen te stellen. 

Resultaat en proces

Er kunnen verschillende soorten doelen gesteld worden. Er kunnen doelen gesteld worden die gericht zijn op resultaat zoals bijvoorbeeld 10 kg afslanken. En er zijn prestatiedoelen, bijvoorbeeld het uitlopen van de halve marathon van Egmond. De uitvoering van bepaalde handelingen, zoals het uitvoeren van een bepaalde trainingen zijn procesdoelen of gedragsdoelen. De meeste mensen zijn gewend om resultaatsdoelen of prestatiedoelen te stellen, maar procesdoelen blijken effectiever te zijn. Met andere woorden; wat ga je doen en/of laten om je resultaat te behalen. Welke acties ga je doen en welk gedrag ga je veranderen?

Het juiste doel

Hoe bepaal je nu het de juiste doel? Doelen stellen is het proces van het selecteren van zaken die je wilt bereiken. Een doel streef je bewust na en het geeft richting. Om meer inzicht te krijgen in welke doelen je wilt stellen en op wat voor manier je ze wilt bereiken kun je een aantal vragen stellen. Wat wil je bereiken? Waarom wil je het bereiken? Hoe is de situatie nu? Wat zou je kunnen doen? 

Doelen formuleren

Een goede methode om doelen helder te formuleren is het SMART principe. 

  • Is het  Specifiek?
  • Is het Meetbaar?
  • Is het Acceptabel?
  • Is het Realistisch?
  • Is het Tijdgebonden?

Wat verder ook bijdraagt aan succes is het toevoegen van de letter ‘i’ van inspirerend. Inspireert het doel je? Loop je er warm voor? Krijg je er energie van?

Kleine stapjes

Maak je gedrags- en/of procesdoelen niet te groot maar zorg dat je doelen je blijvend gemotiveerd houden. In kleine stapjes naar succes. Wees geduldig. Stel je doelen niet te laag, want dat is geen uitdaging. Maar aan de andere kant, leg de lat ook niet te hoog, want dit kan frustrerend werken. Wil jij je goede voornemens omzetten in SMART doelen maar vind je dit lastig? Vraag dan je fitness trainer voor assistentie. Wij helpen je graag verder.