023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

FitKids is een fitness- en oefenprogramma opgezet door Stichting FitKids voor kinderen van zes tot achttien jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. De kinderen trainen en bewegen gedurende een half jaar tot een jaar onder begeleiding van onze kinderfysiotherapeut.

In een FitKids-uur wordt er zowel individueel op fitnessapparatuur, als in groepsverband getraind. In groepsverband worden allerlei soorten sport en spel gedaan.

In FitKids ontdekken de kinderen dat bewegen leuk en goed voor je is. Voor ieder kind worden er individuele doelen gesteld, waarbij er gewerkt wordt aan de verbetering van de fysieke en mentale conditie. Het uiteindelijke doel is de doorstroom naar een sportclub.

FitKids wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Hiervoor is een verwijzing van een huisarts, kinderarts of specialist nodig. Neem contact op met Liesbeth of Peggy voor meer informatie, 023 7600600 of liesbeth.dewit@nieuwgroenendaal.nl, peggy.marees@nieuwgroenendaal.nl