023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Vanaf 1 januari 2019 komt er een vergoeding voor de behandeling van obesitas en overgewicht in de basisverzekering. Dit in de vorm van een gecombineerde leefstijl interventie (GLI). De hoogte van de vergoeding en welke programma’s worden vergoed zijn nog niet helemaal duidelijk. Dit zal ook per verzekeraar verschillen. Vooruitlopend hierop alvast een uitleg over het waarom, wat en voor wie van de GLI.

Waarom de gecombineerde leefstijl interventie?

Steeds meer mensen in Nederland hebben te kampen met overgewicht en obesitas. En de trend is stijgende. In de 2017 had de helft van alle Nederlanders overgewicht en ongeveer 13% obesitas. Obesitas is een chronische ziekte waarbij overmatig vet zich opstapelt in het lichaam. Dit kan leiden tot gezondheidsrisico’s.

Obesitas verhoogt het risico op diabetes mellitus type 2, cardiovasculaire aandoeningen, chronische gewrichtsklachten, slaapapneu, kanker en galstenen. Dit kan weer leiden tot een verminderde kwaliteit van leven, werkverzuim en arbeid ongeschiktheid. Obesitas bij volwassenen gaat samen met een verlies aan gezonde levensjaren van ±5,1 jaar.

De hoeveelheid mensen met overgewicht en de stijgende trend hebben gevolgen voor de volksgezondheid. Dit vraagt om een aanbod van leefstijlinterventie programma’s.

Wat is de GLI?

De GLI is een leefstijlprogramma  gericht op het

• verminderen van de energie-inname (minder eten).
• het verhogen van de lichamelijke activiteit (meer bewegen)
• eventuele toevoeging op maat van psychologische interventies ter ondersteuning van de gedragsverandering.
• De GLI wordt door zorgverzekeraars ingekocht als programma
• Het gaat vallen in de basisverzekering. Geen eigen risico
• Huisarts stelt altijd diagnose, dus een verwijsbrief is noodzakelijk voor vergoeding

Voor wie is de GLI?

De volgende groepen komen in aanmerking voor een vergoede GLI:

• mensen met obesitas (BMI > 30)
• mensen met overgewicht (BMI> 25 en < 30) en een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 en/of hart- en vaatziekten
• mensen met overgewicht (BMI > 25 en < 30) en co morbiditeit: diabetestype 2, hart- en vaatziekten, artrose en/of slaapapneu
• jongeren vanaf 16 jaar, als aannemelijk is dat ze meer baat hebben bij een programma voor volwassenen dan voor jongeren

GLI bij Nieuw Groenendaal?

Op dit moment is nog niet duidelijk of en hoe Nieuw Groenendaal de GLI gaat uitvoeren en met welk programma. In ieder geval worden een aantal medewerkers nu opgeleid tot gediplomeerd Leefstijlcoach. Heeft u  interesse in een gecombineerde leefstijl interventie of  heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met rutger.kol@nieuwgroenendaal.nl