023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Beeldscherm werken in combinatie met een niet goed ingestelde werkplek kan de kans op CANS klachten vergroten. Zeker in deze periode van veel thuis werken. Maar wat is CANS?

CANS staat voor ‘Complaints of the Arm, Neck and/or Shoulder’, oftewel klachten van de arm, nek en/of schouder. Langdurige klachten aan de arm, nek en/of schouder zijn onder te verdelen in specifieke en a-specifieke klachten. 

Geen beschadiging
Bij specifieke klachten is er een medisch aantoonbare oorzaak gevonden. Bekende specifieke aandoeningen zijn de tenniselleboog, het carpaal tunnel syndroom en het rotator cuff syndroom. Bij a-specifieke is er geen medische oorzaak te vinden. In het verleden werden CANS klachten ook wel RSI  genoemd. Nederlandse behandelaars hebben in 2014 afgesproken deze term niet meer te gebruiken omdat er te veel verwarring door ontstond. De term zou suggereren dat er een beschadiging/Injury (Repetetive Strain Injury) zou zijn, maar dit is bijna nooit het geval.

Mate van klachten
Er kunnen lichte klachten aanwezig zijn welke na een korte rustperiode verdwijnen. Ze kunnen iets langer aanhouden en zorgen voor lichte beperkingen in het dagelijks functioneren, dan worden het matige klachten genoemd. Ernstige klachten kunnen ervoor zorgen dat mensen hun werk of sport bijvoorbeeld niet meer kunnen uitvoeren

Risicofactoren
Er zijn 3 risicofactoren waardoor klachten aan de arm, nek en/of schouder kunnen ontstaan. Lichamelijke belasting; door vaak dezelfde beweging te maken kan een spier of pees geïrriteerd raken. Ook door in een onnatuurlijke houding zitten of staan kan problemen opleveren Psychosociale belasting; een hoge psychische belasting (werkstress, werktempo, werkdruk, hoge mentale eisen) kan in combinatie met bijvoorbeeld een slechte werkorganisatie of verstoorde werksfeer leiden tot hogere spierspanning. Dit vergroot de kans dat een klacht voort blijft duren. Persoonsgebonden factoren; Waarschijnlijk spelen ook individuele factoren een rol, zoals een perfectionistische instelling en iemands fysieke en mentale belastbaarheid.

Maak een afspraak
Belangrijk is om bij beginnende klachten direct een afspraak te maken bij de fysiotherapeut. Je wilt voorkomen dat je chronische problemen krijgt. Wij hebben veel ervaring met deze klachten en hebben verschillende goede methodes om de klacht te verhelpen.