023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Dat onvoldoende lichaamsbeweging ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, is al geruime tijd bekend. Nog vrijwel onbekend is dat lang zitten (sedentair gedrag) eveneens gezondheidsrisico’s kent, onafhankelijk of iemand voldoende sport of beweegt. Met name ons werk is een belangrijke bron van lang zitten, waardoor gesproken kan worden van nieuw arbeidsrisico.

Sedentair gedrag

We spreken van sedentair gedrag als er activiteiten uitgevoerd worden die weinig energie vergen, terwijl men zit of ligt maar niet slaapt. Sedentair gedrag is dus niet hetzelfde als het ontbreken van voldoende lichaamsbeweging, maar is een apart gedrag en kent eigen gezondheidsrisico’s. Een fanatieke sporter die driemaal per week uren intensief traint maar verder vooral zit op het werk en thuis, loopt dus toch gezondheidsrisico’s.

Gezondheidsrisico’s

Wetenschappelijke onderzoek toont aan dat lang zitten de kans op vroegtijdig overlijden vergroot. Daarbij maakt het niet of iemand daarnaast veel of intensief beweegt. Lang zitten is geassocieerd met een verhoogd risico op type 2 Diabetes en hart- en vaatziekten. En er zijn aanwijzingen dat lang zitten ook geassocieerd is met depressie, sommige vormen van kanker en klachten aan het bewegingsapparaat.

Zitten op het werk

In steeds meer beroepen dwingt de aard van het werk ons tot urenlang achtereen zitten. Het werk is daarmee een belangrijke bron van bewegingsarmoede. In Nederland zitten 3,4 miljoen meer dan 4 uur gemiddeld per dag op het werk. Gemiddeld brengt de Nederlandse werkende populatie 7 uur op een werkdag zittend door. Het is te verwachten dat steeds meer werknemers met sedentaire werktaken te maken krijgen onder invloed van verdere automatisering en informatisering.

Beperken van sedentair gedrag op het werk

De werkgever kan een duidelijke rol spelen in het beperken van lang zitten op het werk: enerzijds vanuit zijn wettelijke plicht ervoor te zorgen dat arbeidsrisico’s worden beperkt, anderzijds vanuit zijn eigen belang om de inzetbaarheid van zijn personeel te optimaliseren.

Bron: TNO

Advies bij het verlagen van gezondheidsrisico’s op het werk

Onze afdeling Arbeid&Gezondheid is gespecialiseerd in het gezond houden en gezond maken van werknemers om de duurzame inzetbaarheid te vergroten. In overleg met werkgever, HRM en professionals maken wij op maat gesneden programma’s gericht op verzuim, preventie en inzetbaarheid. Wij werken samen met de landelijke organisatie TIGRA onder de naam TIGRA Haarlem / Heemstede. Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Evelien Kremer via email evelien.kremer@nieuwgroenendaal.nl. Op onze website vindt u een overzicht van al onze diensten.www.nieuwgroenendaal.nl/therapie/tigra-heemstede/