023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun motoriek en zintuigen. Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaringen.

Onze geregistreerde kinderfysiotherapeuten, Birgitte, Liesbeth en Peggy, behandelen kinderen tot 16 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of problemen met hun bewegingsvaardigheden.

Waarom Kinderfysiotherapie?

Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Omdat bij elke leeftijd bepaalde vaardigheden horen, is vast te stellen of de ontwikkeling van een kind normaal, vertraagd of afwijkend is.

Zuigelingen

Bij zuigelingen doen wij veel aan vroegdiagnostiek, waarbij voorkeurshoudingen, een asymmetrische ontwikkeling, een ontwikkelingsachterstand of een aangeboren afwijkingen aan het licht kunnen komen. Bij zuigelingen zal de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders bestaan. Dit gebeurt in de praktijk of bij het kind thuis.

Jonge kinderen 0-4 jaar

Bij het zeer jonge kind 0-4 jaar worden problemen behandeld zoals: passiviteit, lage spiertonus en/of kracht, traagheid, overstrekken, sterke voorkeurshouding, asymmetrisch bewegen, niet op de buik willen liggen, moeite met houdingsveranderingen, veel huilen.

Kinderen vanaf 4 jaar

Bij het schoolkind vanaf 4 jaar gaat het om houterige onhandige motoriek, veel struikelen, traagheid in bewegen, slechte  lichaamshouding, niet stil kunnen zitten, slechte concentratie, slecht schrijfmotoriek, geen tempo, veel bijbewegingen, geen bal kunnen vangen, slecht evenwicht, niet mee kunnen komen tijdens de gymles.

Werkwijze?

Wanneer een kind is doorverwezen naar een kinderfysiotherapeut, gaat deze het kind observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden en het motorisch niveau te krijgen. Wij kijken of er sprake is van een motorische achterstand, een afwijkende motoriek of dat het een gezonde variatie in de normale ontwikkeling is.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde tests en observatielijsten. Afhankelijk van de resultaten stelt de kinderfysiotherapeut een behandelplan op en volgt er rapportage. De behandeling zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. Kindgericht oefenmateriaal kan het plezier in bewegen vergroten en specifieke functies uitlokken.

Verwijzing

Ouders / verzorgers, CB-artsen, jeugdartsen en docenten hebben een belangrijke signalerende taak. Via de huisarts of een specialist kan uw kind naar een kinderfysiotherapeut verwezen worden. U kunt ook rechtstreeks naar de kinderfysiotherapeut. Kinderfysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Er is geen doorverwijzing nodig voor vergoeding