023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Het komt wel eens voor dat een verkeerde werkstijl een werknemer belemmert in zijn of haar functioneren, of dat een werknemer erg moet wennen aan de nieuwe werkplek, omdat het een hele andere aanpak vergt dan hij of zij gewend is en dat er hierdoor verzuim optreedt.

Onze dienst werkhervatting en/of begeleiding zorgt ervoor dat een werknemer (opnieuw) leert omgaan met zijn werkplek. Tijdens de eerste kennismaking, die plaatsvindt op de werkplek van de werknemer, wordt er gekeken welke factoren een rol spelen bij de klachten die er zijn. De werknemer wordt gemotiveerd om actief mee te werken aan werkhervatting en er wordt gekeken welke duurzame aanpassingen er moeten worden gedaan voor een goede werkstijl.

Werkhervatting en inzicht in gedrag op de werkvloer

Met wetenschappelijk modellen en theorieën proberen wij tijdens het programma het (werk)gedrag op de werkvloer inzichtelijk te maken, zodat we weten hoe we dit kunnen verbeteren. Het programma wordt vaak geadviseerd in combinatie met een van onze andere programma’s. Werkhervatting en/of begeleiding vindt alleen plaats na een intake. Het is een voorwaarde dat jouw werknemer in staat is om de instructie op de werkplek te volgen.

Evelien Kremer, arbeidsfysiotherapeute, is onze specialist op dit gebied. Voor het maken van een afspraak of meer informatie kunt u met haar contact opnemen via email, evelien.kremer@nieuwgroenendaal.nl