023 7 600 600 info@nieuwgroenendaal.nl

Bezig zijn met duurzame inzetbaarheid, werkvermogen en vitaliteit… Is dit nu een wezenlijk onderdeel van je bedrijfsvoering of kunnen we stellen dat er sprake is van een trend of modeverschijnsel op dit gebied. Dit lijkt, een relatief eenvoudige vraag om te beantwoorden als je naar de oppervlakte van deze vraag kijkt. Duik je er dieper in, en kijk je vanuit verschillende perspectieven naar deze vraagstelling, dan blijkt het ingewikkelder.

DEFINITIE WERKVERMOGEN

de mate waarin een medewerker, zowel lichamelijk (fysiek) als geestelijk (psychisch), in staat is om te werken.’

Na het drie keer doorlezen van deze tekst realiseer je je dat werkvermogen best een veelomvattend begrip is, dat vanuit vele contexten en verschillende perspectieven benaderd kan worden. Wat zijn de factoren die de fysieke en de psychische aspecten van de medewerker kunnen beïnvloeden? Een enorme brede range aan mogelijke factoren en daarnaast ook nog eens sterk persoonsafhankelijk. Menig boek is al gevuld met het beschrijven van de verschillende beïnvloedbare aspecten van werkvermogen. Het werkvermogen en de factoren die er invloed op hebben, zijn door de Finse professor Juhani Ilmarinen samengevat in het Huis van Werkvermogen. Deze indeling en uitleg wordt nationaal en internationaal veelal als basis gebruikt voor het denken in inzetbaarheid.

HUIS VAN WERKVERMOGEN

Maar, wanneer ben je als organisatie nu echt bezig met duurzame inzetbaarheid? Als je op alle verdiepingen die in het huis van werkvermogen genoemd worden een actief en effectief beleid hebt gemaakt? Als je veel kapitaal beschikbaar stelt in faciliteren van diensten en adviezen die ten gunste van het werkvermogen van je medewerkers een verandering teweeg moeten brengen? Redenerend vanuit het Huis van Werkvermogen kunnen we stellen dat werken aan werkvermogen en duurzame inzetbaarheid meer is dan het periodiek uitvoeren van een aantal leuke testen voor je medewerkers. Of het vervangen van de gehaktbal in de kantine door een grote schaal met appels.

Juist in dit aspect schuilt het antwoord van de trendvraag die eerder werd gesteld. Organisaties die bezig zijn met voornamelijk kortstondige acties gericht op thema’s als gezondheid en voeding kunnen voorzichtig in het lijstje ‘trend of modeverschijnsel’ worden geplaatst. Gelukkig blijkt dat verreweg de meeste organisaties de doorkijk kunnen maken naar bedrijfsperformance, naar arbeidsproductiviteit en naar continuïteit van de organisatie. Hiermee komen deze bedrijven in de lijst ‘wezenlijk onderdeel van bedrijfsvoering’.

CYCLUS GEZONDHEIDSMANAGEMENT

Dit overstijgend kunnen signaleren en het vermogen hebben om te kunnen sturen op alle factoren die van belang zijn om je organisatie optimaal te laten renderen (mét gezonde en vitale medewerkers) vraagt om een stuur. Een stuur waarmee je de organisatie links of rechts kunt bijsturen, gebaseerd op de feitelijkheden die in je organisatie spelen. Onze missie op het gebied van inzetbaarheid is om organisaties het stuur in handen te geven om zo het bedrijf optimaal te kunnen laten renderen in relatie tot productiviteit en inzetbaarheid. Dit stuur, of dashboard, is het resultaat van een doorlopende PDCA cirkel die binnen de organisatie wordt opgetuigd.

Wilt u meer informatie over wat wij kunnen betekenen voor de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers? Neemt u dan contact op met Evelien Kremer van onze afdeling Arbeid&Gezondheid via evelien.kremer@nieuwgroenendaal.nl